aadaa

New Dirama Afaan Oromoo (Sin Dabrin)

Aartii Afaan Oromoo Guddisuuf gummaacha keenya haa baanu!!! Yaada qofa kannachuun guddina Aartiitiif humaa hin godhu. Tanaaf gahee gama keenyaa…

9 years ago

MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Duraa

                                                       Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barruu tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo harra irraa kaaseen mataduree kanaa olitti kaayame jalatti…

9 years ago

Harar unchanged: Inside Ethiopia’s timeless city of mosques

(CNN)The ancient walled city of Harar in eastern Ethiopia is a hard place to forget: the silent maze-like alleys, the…

9 years ago

Ibsa Bu’ura Muslimoota Oromoo Irraa Kenname

Oromia oromo_muslimsMuslimooni Itoophiyaa hacuuccaa mootummaan biyyattii irraan gayaa jiru ufirraa faccisuuf qabsoo karaa nagayaatiin geggeessaa jiraniif, ummatootni nageenna jaaltan kanneen…

9 years ago

Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan!

#‎SEENAA_DHUGAA‬!!! * Isaan kunneen gar-malee waan wal-jaalataniif ija isaanii afoo wal-dhabuu kan hin feene yoo ta'an, akka carraa ta'ee guyyoota…

9 years ago

Mohamed Sheka, KASIM-Barroo and Callaa Carcar rocking in Calgary

https://www.facebook.com/video.php?v=346537268844538

9 years ago

Afoola Oromoo: Qoosaa kutaa duraa

Qarshii liqeeffataa fi qarshii liqeessaatu jira Qarshii liqeeffataa:- Kanaan booda umrii dheeraa waanan qabu natti hin fakkaatu abjuu  kootiin halkan edaa…

9 years ago

Aussie educator’s quest to document an African language

The Oromo people are the largest indigenous population in the Horn of Africa, but throughout history their native tongue has…

9 years ago

Aadaa oromo: Buna qala

https://www.facebook.com/video.php?v=1530979743850098

9 years ago

AFAAN FI AADAN OROMOO HAA TUMSINUU..

Kitaaba #Afaan #Oromoo kan ijoolle(#Dabballee) guyya hardha magaalota adunyya hunduu gabaa iraa ooluf deema. Maal ree bakka jirtan maratti kitaaba…

9 years ago