aadaa

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? Sagalee A Jalqaba qubeen Afaan…

2 months ago

aa

Ramaddiin isii maqaa. (noun) AA Qubee 2 Jechi kun akkmitti dubbifma? Sagalee AA 1. jecha laalaa ittiin ibsatan, AA ja'anii…

2 months ago

“Alaabaan ABO, Mallattoo, Fakkii fi Qabeenya ABO fi Ummata Oromooti!

Ibsa Ajaja olaanaa ABO-WBO Waltajjii hawaasni qopheessu irratti namooti dhuunfaa ejjennoo dhuunfaa isaanii haasaahanis, ejjennoo isaaniif kan gaafatama guutuu fudhatu…

4 months ago

The Oromo changing their names as a show of pride

A surge in ethnic pride among Ethiopia's Oromo community, the country's largest ethnic group, is leading some, like Moti Begi,…

4 months ago

Ijoollee too yaa tiruu

Ijoollee too yaa tiruu

4 months ago

Do Ethiopia’s Oromo People Have A Better Alternative For Modern Democracy?

Ethiopia’s Oromo people made headlines around the world when peaceful protests turned violent against government land use changes, prompting a state…

6 years ago

Diinnii Maal Balleesse?!

Badii maalii qaba diinni? Nutu karra saaqeef, balabala banee olgalche. As taa'i jennee teessoorraa kaaneef. Cooma murree afanitti gurshine. Itittuu…

7 years ago

~Du’a dheefa du’a dheeyxee?

Du'a dheefa, du'a dheyxee... Yaa lammikoo, karaa meeyxee ? Nama keessaa si filattee Goojjo teetii gad darbitee Qeheef maatiin gargar…

7 years ago

New Dirama Afaan Oromoo (Sin Dabrin)

Aartii Afaan Oromoo Guddisuuf gummaacha keenya haa baanu!!! Yaada qofa kannachuun guddina Aartiitiif humaa hin godhu. Tanaaf gahee gama keenyaa…

7 years ago

MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Duraa

                                                       Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barruu tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo harra irraa kaaseen mataduree kanaa olitti kaayame jalatti…

7 years ago