najiib

FILUUN BOORTAAN TAATU!

Najiib Zannuun irraa Filuun boortaa mitii Dabbasaan tan abbaatii Feetu gudureeysuun, Feetu goofareeysuun, Murtiin mataa keeti. Tan sabaatii mitii Kanniisa…

9 years ago

Walaloo Afaan Oromoo GOOTOTA

https://youtu.be/o3vD6oAAhF4

9 years ago

Walaloo Afaan Oromoo/Moosinni Ni Dabra

http://youtu.be/lETmnKBaE0w

9 years ago

OMN kan ummataan dhaabbatee fi kan ummataa waan ta’eef namni fedhe haala adeemsaa irratti yaada mataa isaa kennachuu mirga qaba.

OMN(Oromia Media Network) dhugaa ummata Oromoo tan dhokatte ifa baasuuf ummataan ummatumaaf erga dhaabbatee Waggaa bira achi taree jira. Jalqaba…

9 years ago

Baraat hammaate moo Numaatu hammeessee?

Bara barri hammaatee dubbiin gara galte, Bara wanni hundi faallaatti geeddaramte, Hamileen duraanii hundi qabbanooytee Wanti jechaa turan hundinuu hanqattee…

9 years ago

Guyyaa WBO/Waraana Bilisummaa Oromoo

Kabaja Guyyaa WBO irratti walaloo Najiib Zannuun

9 years ago

NAMNI OROMUMMAAF YAADU GALATA QABA!

Namoonni tokko tokko akkaataa itti komatan malee akkaataa itti dinqisiifatan hin beekan. Oromoo fi Oromummaan maal akka taatee fi qabsoon…

10 years ago

Dhaabni suuqii tahee..Magaalaan oowwitee?

Duuraan nu fakkaattee gadheen nutti maltee Dubbii mammaaksaan Oromoon dubbattee; “Fira fakkaatee Risaan Shimbir nyaatee” Kunoo hubadhu mee dubbiin akkas…

10 years ago

E B O L A

Dhukkuba hamaa nurraa qabi "Ebola" Addunyaan dadhabdee sihi abbaan falaa Dallansuma teetii dhibdee mitii balaa Irraa nu baraarii nu baasi…

10 years ago

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee Akka fedha kiyyaan hundumaahuu dhabe..

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee Akka fedha kiyyaan hundumaahuu dhabe Dhiitee naaf bariitu guyyuu hiraarumaa Kalees booyaan turee har'as…

11 years ago