Categories: Afaan Oromoo

Baraat hammaate moo Numaatu hammeessee?

Bara barri hammaatee
dubbiin gara galte,
Bara wanni hundi
faallaatti geeddaramte,
Hamileen duraanii
hundi qabbanooytee
Wanti jechaa turan
hundinuu hanqattee
Dubbiin duraaniitis
hundi qaqallattee,
Tan hamilte malee
tan biraan moo’amte.

Baraat jijjiirame moo
Maal ta’eeti namni?
Gowwaatu guungumaa
Ni dhabamee gamni?
Eessa nurraa kutte
Hamileen duraanii?
Hundi buburrooytee
Akka dur hin jirtuu
Tan duraan oowwituu
Hoggaa diilallooytu,
Sababni isaa maali
Maaliif hin qorattuu?

Maaltu nutti bu’e
Maa harka maranne?
Osoo galman gahin
Qaata dadhabannee?
Moo goluma keessaa
Namuutuu geerara?
Danta-dhaban taatuu
Dirqamaa nu jiraa
Furmaata barbaadaa
Dubbii keessa baraa!

Baraat hammaate moo
Numaatu hammeessee?
Nutti jabaatte moo
Maaltu nu laaffisee?
Onnee guutuudhaan
Onnachuu maa dhiise?
Dhiiroon callisinaa
Barbaadaa furmaata
Onnee dhabanillee
Sombaa nama dutaa.
……_______________

Najiib Zannuun/Marsimoonaa

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

2 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

2 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

2 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

2 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

4 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

4 months ago