ODF

ODF ilaalchise yaadni dhuunfaa ani qabu maal fakkaata?

ODF ilaalchisee yaada tiibbana daddarbamaa jiruu irratti ilaalcha dhuunfaa akka nam tokkootti qabu biifa barreeffamaan ibsachuun rakkiisaa waan ta’eef video…

9 years ago

Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

  Abdii Boruutiin Mirga namummaa kabajjiisuufis ta’ee bilisummaa dhaban deebisanii argachuuf qabsoon karaa nagaatiin godhamu filannoo (option) gaarii akka ta’u…

9 years ago

Harka daaraa haree taate Galte Lenco fi Diimaan Adurree Hanqattee .

Hegeree Oromiyaa  Saphlina saphlinaa olii xiqqenya xiqqenya gadii , Jirenya ka jiru gadii jirenya ka du'ee olii , Harka daaraa…

9 years ago

ODFn Ari’un Wayyaanee  ABO jabeessuufi Haaromisuufi carraa haaraya uuma.

     Akkumma sab-qunnamitiilee adda addaa irraa dhagayaa jirrutti obboleeyyan keenya dhaaba haaraya ODF jedhu moggaafatanii qabsoo karaa nagayaa ummata…

9 years ago

Jilli ODF Oromiyaa seenee ture gara Awurooppaatti deebi’e

Yaboo Shanakkaa PoliticsHorn of Africa   Jilli ODF J/Leencoo Lataan dursamu guyyaa muraasa dura Finfinnee seenuu isaa dubbi himaan dhaabichaa…

9 years ago

ODF Statement on the Recent Visit of its delegation to Addis Ababa

A senior delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) was dispatched to Finefinne (Addis Ababa) on March 18, 20015 to…

9 years ago

“NAMNI AKKA FEDHU DHABE AKKA HIN FEENE TAHA!” JA’A WARRI BIYYA KEENYAA HOGGAA MAAKMAAKAN…

“Aak..! Ja’an malee waan tufan, makmaakan malee waan himan..!” jachuun Oromoodha waa baayyee mul’isa. Aniis dubbii tiyya maakmaaksaan jalqabuun kiyya…

9 years ago

The origin of ethnic politics in Ethiopia

March 21, 2015 (The Etiopian Reporter – Pro Woyyaane government website) —  Controversy has been dogging the policy of structuring…

9 years ago

Galmee Seenaa Irraa: Obb. leencoo Lataa gaafiif deebisaa waayee filmaata wayyanee asin duraa laalcisee

Galmee Seenaa Irraa: leencoo lataa Waayee araaraa (ABO) laalchisee bara 20110716

9 years ago

Ethiopian Oromo Rebel Group Founder Returns to Domestic Politics

By William Davison March 20, 2015(Bloomberg) — A founder of a banned self-determination  movement for Ethiopia’s most populous ethnic group,…

9 years ago