omn

Jawar the Activist and Jawar the Politician

There has been much chatter from all directions over the last several days since Jawar Mohammed conducted his first ever…

4 months ago

OMN sagantaa Afaan Arabaan tamsaasuun dhugaa ummata keenyaa addunyaa afaan keenya hin beeyne dhageeysisuufi Oromoo addunyaan wal barsiisuuf faaydaa guddaa qaba.

------------------------------------ -Najiib Zannuun Diinoonni Oromoo takkaa rafanii hin beekan. Kan isaan hirriiba dhabaniif cubbuu fi shira xaxuu,akkasumas ummata Oromoo gandaan…

6 years ago

Kabaja waggaa 1ffaa OMN magaalaa Jiddaa

--------------------- Miidiyaa walabaa ummata oromoo OMN eerga hundaa'ee kan wagggaa tokko lakkoofsiise kaleessa magaala jiddaatti sirna hoo'aan kabajamee ooleera. Anis…

7 years ago

Hangaatuu.com ISISiin hagoogamte

ISIS:  marsaa (hangaatuu.com) gaazeexeessaa Abdusamaal Suuteen taligamtu qoqqotee seenuun akeekkachiisaa gubbatti maxxanse.. https://youtu.be/UZTAVgL3iiM

7 years ago

OMN: Jilli obboo Leencoo Latataatiin hogganamu kan ODF Finfinnee gale jedhu

https://www.facebook.com/video.php?v=1579727932283491

8 years ago

Ibsa ejjennoo: Miseesotni ABO Konyaa kaaba Norway irraa

Guyyaa: 07/03/2015 Kutaa ABO Sikandiiniviyaattiif: Akkuma duraandursinee isiniif ibsuu yaallee guyyaa hara’aa, 07/03/2015 hawwaasni Oromoo kaaba Norway akkasumas miseensonni fi…

8 years ago

OMN anniversary you can watch live just click the link below

http://new.livestream.com/accounts/12494091/events/3865141

8 years ago

Hundeeffama Wagga Tokkoffa OMN moo kuffinsaa OMN wagga tokkoffa booda jedhama laata?

Ashama harka fuune jaallewan kiyya iddo jirtanittii Nageeyyi koo kan onnerra madduu isiin haa qaqabuu jecha yaada fi Oduu tokko…

8 years ago

Afeerraa Walgahii Hatattamaa Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ULFO  irraa  dhihaate.

27/02/2015 060/01//2015       Gara Oromiyaa midea Netwok     Dhaabbiilee siyaasaa kan bilisummaafii walabummaa Oromiyaa tiif qabsaawaniif. -Gootota…

8 years ago

OMN kan ummataan dhaabbatee fi kan ummataa waan ta’eef namni fedhe haala adeemsaa irratti yaada mataa isaa kennachuu mirga qaba.

OMN(Oromia Media Network) dhugaa ummata Oromoo tan dhokatte ifa baasuuf ummataan ummatumaaf erga dhaabbatee Waggaa bira achi taree jira. Jalqaba…

8 years ago