Oduu Oromiyaa

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu’ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu’ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun carraa guddaadha, keessattuu Univarsitiin ganda kee jiraachuu jachuun hiree ajaa’ibaati. Namni baratee fii hin baratin tokkoomiti. Bakki barnoota irraa qicatan mana barnootaati. Haatahuu ummanni naanno san jiraatan ammallee harki guddaan akkuma akaakilee isaanii akaafaa, dongoraa yookaa marashaan lafa qotataa jiraatan.

Waanni bira haa hafuu dafkaa akaafaallee akka duuydaa fii mudhii isaa isa hin miinetti mijjeeyfatee takkaa dheereeyfatee if fooyyeessullee hin dandeenye. Meeshaan Qotiyyoos isuma akaakilee fii abbbaan isaa ittiin qota ture malee waan fooyyawe hin qabu. Haaja isaallee manuma duubaa fii gaaraan dhaqata malee boolla akka qabdu takkallee qotatee mijjeeyfachuu hin barre. Duuba bu’aan Univarsitiin Haroomaayaa ummata naannoo saniin shir je’ee jiraatuuf bu’aa buufte jira? akka isaan jireenya isaanii akka fooyyeessan gootee jirtii?

Mooraan univarsichaa bareedina faaruu qarxam. Fokkonni naannoo isii lakkaawamee hin dhumu. Tarii Hayyootaa fii barattoota ummata akka itti cunqursanii saaman oomshte gandarra raabsite moo maali wanti saa? moo ummata naannoo san jiruuti itti fayyadamuu wallaale? Hundaafuu Galamsoo Wood waan kana waraabdee ummata garsiisuu keetiif GLT dhaamsa keeny

bilisummaa

Recent Posts

Open Letter to US, AU & EU Special Envoys on the situation in Oromia

His Excellency, Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria and AU High…

6 days ago

Politics Of Lamentation In Ethiopia: Ethnic Elite’s Politics For Resources And Land Through Power

By Daniel Behailu Overview of Ethiopian Politics  Africans have always complained that their resources are looted…

6 days ago

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra…

2 weeks ago

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa.…

2 weeks ago

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen:…

2 weeks ago

“Wal dhabdeen siyaasaa mariin malee madfiidhaan hin furamu.”

Dhumaatiin ummataa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne komiin jedhu hedduutu dhufa. Gama…

4 weeks ago