Categories: Aadaa

DEEMEE MANA PIROFEESARII

Deemee mana pirofeesarii
Argadhee yaadota gaggaarii!!
Muxannoon baayyee gabbataa
Namas gorsuu ni jaallataa
Sabnis isa abdataa!!
Kan seenaa hojjatee
Qorannoo hedduu raawwatee
Hedduun kan isa raajeffatee
Kan hojii haaraa hojjatee!!
Kitaabota hedduu barreessee
Seenaa jallate sisirreessee
Abdachiisee sabas jajjabeessee!!
Kitaabni isaa hedduu barbaadamaa
Gabaa irrattuu waa argamaa!
Maxxansaa nuuf tamsaasaa
Saba nuuf dammaqsaa!!
Hamilee itti horataa
Sabni yoos injifataa!!!!!
Pirofeesara raajii
Kan jaalatu hojii
Inni abdate saba
Kan hin qabne daba!!
Kan waa sirreessaa
Waa heddu kallattii agarsiisaa
Jabatee kan si gorsaa
Kitaaba isaa nuu raabsaa!!!!!
Inni namoota fakkeenna fudhataa
Eennuu waa tuffataa
Gorsee sirreessuu jaalataa
Raajii PIROFEESAR JAALATAA!!!!
Rabbi isa faayee
Kanaaf gaarii tayee!!!
bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

2 months ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 months ago