Categories: Aadaa

DEEMEE MANA PIROFEESARII

Deemee mana pirofeesarii
Argadhee yaadota gaggaarii!!
Muxannoon baayyee gabbataa
Namas gorsuu ni jaallataa
Sabnis isa abdataa!!
Kan seenaa hojjatee
Qorannoo hedduu raawwatee
Hedduun kan isa raajeffatee
Kan hojii haaraa hojjatee!!
Kitaabota hedduu barreessee
Seenaa jallate sisirreessee
Abdachiisee sabas jajjabeessee!!
Kitaabni isaa hedduu barbaadamaa
Gabaa irrattuu waa argamaa!
Maxxansaa nuuf tamsaasaa
Saba nuuf dammaqsaa!!
Hamilee itti horataa
Sabni yoos injifataa!!!!!
Pirofeesara raajii
Kan jaalatu hojii
Inni abdate saba
Kan hin qabne daba!!
Kan waa sirreessaa
Waa heddu kallattii agarsiisaa
Jabatee kan si gorsaa
Kitaaba isaa nuu raabsaa!!!!!
Inni namoota fakkeenna fudhataa
Eennuu waa tuffataa
Gorsee sirreessuu jaalataa
Raajii PIROFEESAR JAALATAA!!!!
Rabbi isa faayee
Kanaaf gaarii tayee!!!
bilisummaa

Recent Posts

Protests erupt across Oromia after latest violence in East Wollega, OLF calls on Oromos to “defend” themselves

Addis Abeba – Protests erupted in many towns and cities, including schools and university compounds,…

3 days ago

Xiinxal siyaasaa haala yeroo wajjiin deemuu fii madaala kaasu

Shabboo Miidiya: Seenaa amaarsaa fii gara jabeenya isaanii. https://www.youtube.com/watch?v=MjL1acJzXgc

3 days ago

Finciluun furmaata!

Gocha suukkanneessaa sirni nafxnyaa Oromoo irratti gidduu kana raawwachaa jiran balaaleffachuun Barattoonni Oromoo godina addaa…

3 days ago

Open Letter to US, AU & EU Special Envoys on the situation in Oromia

His Excellency, Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria and AU High…

1 week ago

Politics Of Lamentation In Ethiopia: Ethnic Elite’s Politics For Resources And Land Through Power

By Daniel Behailu Overview of Ethiopian Politics  Africans have always complained that their resources are looted…

1 week ago

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra…

3 weeks ago