Oduu Oromiyaa

Lammillee keenya kan Booranatti hoongeedhaan miidhamaa jiran bira haa dhaabbannuu

Beelaa fi hongeen ummata keenya Booranaa miidhaa jiru kun siyaasaaf haala ooluuf jedhutu mul’ataa jira. Warri mirga Oromoo dura dhaabbatullee ”nutu caalaa lubbuu Oromoo baraaruuf quuqama” ergaa jedhu dabarsuuf Oromoo dursanii jaaramanii gara Booranaatti duuluuf jedhu.

Beelti beellama hin qabdu. Ummanni keenya Booranaa balaa hongeetiin loon isaa dhumaniiru, ofiifuu dhumaa jira. Suuraan gama sanii bahu akka malee garaa nama dhukkubsa. Dubbiin kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Lammiitu lammiif quuqama. Haa birmannuuf.

Duulli gargaarsaa eebbifamaa dha. Haa tahu malee Oromoon wal gargaaruu dadhabee afaan qofa taanaan isaan jaaramanii dhufanii nu dursanii ummata keenya miidhame gargaaru yoo tahe akkamitti laaltu? Qabsoon siyaasaa itti jirru jaaramnee lubbuu lammii keenyaa baraaruu waliin haa tahu. Kanarratti mootummaan Obbo Shimallis Abdiisaa gaafatama guddaa bahachuu qaba. Omishni qamadii himamu kun yoo lubbuu lammii keenya Booranaa baraaruuf hin oolle faayidaa hin qabu. Godinaalee hundarratti ummanni akka waan barbaachisu gumaachu, sanas walitti qabanii bakka barbaadamuun gahuuf Qeerroo fi Qarreen jaaramee gara Booranaatti imaluun duula guddaa tahuu qaba. Kanaaf haala mijeessuuf qoodni mootummaa fi abbootii qabeenyaa murteessaa dha.

Warri biyya alaas karaa lammii keenya gargaarrurratti qindoominaan haa hojjennu. Jaarmiyoonni dinagdee, hawaasummaa, amantaa, aadaa, maqaa Oromoon ijaaramanii biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundaaf Xalayaa gaddaa kan morma muraa sirni Abiyyii fi humnoonni imaammata isaa tumsan Oromoota nagaa irratti Karrayyuu hanga Kiramuutti raawwataa jiran kana dhaabilee mootummaa fi miti mootummaaf xalayaa Afaan Ingiliffaan barreessuun galchaa saffisaan. Paarlamaa Itoophiyaaf, Ethiopian Human Rights Commission, Caffee Oromiyaaf, House of Federation dhaaf, miidiyaaleedhaaf, hin tuffatiinaa galchaa. Dhaabilee UN dhaaf, EU dhaaf, Imbassiiwwaniif, Amnesty International, Human Rights Watch, UNICEF, UN Women, UN Human Rights Commission, AU Commission, AU Peace and Security Department, miidiyaalee addunyaaf, saffisaan galchaa.

bilisummaa

Recent Posts

Ibsa qabxii kudha takkaa kan mana marii ol’aanaa dhimmoota islaamummaa irraa kanname

Ibsa haala yeroo ummata muslimaa irratti mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa, mana maree ulamaa fi…

1 week ago

The Uncompromising Oromo Patriotic Freedom Fighters of Oromia.

Leenjiso Horo May 25, 2023 What we have done for ourselves alone dies with us;…

1 week ago

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California…

1 week ago

Finfinnee dabalatee masjiidonni waggoota kudhanii ol erga itti salaatamee booda carraaqqiifi roorroo meeqaan kaartaan akka kennamu eenyunuu ni beeka

Ustaaz Ahmaddiin jabaliin Magaalaan Shaggar Masjiidotaa fi Muslimoota kan of keessaa qulqulleessu yoo ta’e Muslimootaaf…

2 weeks ago

Oromiyaa: The Land of Great Revolutionary Nationalists

Leenjiso Horo May 10, 2023 Oromiyaa is a land of great freedom fighters, the land…

3 weeks ago

Waanti balleessine yoo jiraates hanga dhiifama gaafachuutti deemuu qabnaa jedhan Abuna Maatiyaas.

Paatiriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon bataskaanattii mudate atakaaroo walqabuun kan furamu akka…

3 weeks ago