Oduu Oromiyaa

Lammillee keenya kan Booranatti hoongeedhaan miidhamaa jiran bira haa dhaabbannuu

Beelaa fi hongeen ummata keenya Booranaa miidhaa jiru kun siyaasaaf haala ooluuf jedhutu mul’ataa jira. Warri mirga Oromoo dura dhaabbatullee ”nutu caalaa lubbuu Oromoo baraaruuf quuqama” ergaa jedhu dabarsuuf Oromoo dursanii jaaramanii gara Booranaatti duuluuf jedhu.

Beelti beellama hin qabdu. Ummanni keenya Booranaa balaa hongeetiin loon isaa dhumaniiru, ofiifuu dhumaa jira. Suuraan gama sanii bahu akka malee garaa nama dhukkubsa. Dubbiin kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Lammiitu lammiif quuqama. Haa birmannuuf.

Duulli gargaarsaa eebbifamaa dha. Haa tahu malee Oromoon wal gargaaruu dadhabee afaan qofa taanaan isaan jaaramanii dhufanii nu dursanii ummata keenya miidhame gargaaru yoo tahe akkamitti laaltu? Qabsoon siyaasaa itti jirru jaaramnee lubbuu lammii keenyaa baraaruu waliin haa tahu. Kanarratti mootummaan Obbo Shimallis Abdiisaa gaafatama guddaa bahachuu qaba. Omishni qamadii himamu kun yoo lubbuu lammii keenya Booranaa baraaruuf hin oolle faayidaa hin qabu. Godinaalee hundarratti ummanni akka waan barbaachisu gumaachu, sanas walitti qabanii bakka barbaadamuun gahuuf Qeerroo fi Qarreen jaaramee gara Booranaatti imaluun duula guddaa tahuu qaba. Kanaaf haala mijeessuuf qoodni mootummaa fi abbootii qabeenyaa murteessaa dha.

Warri biyya alaas karaa lammii keenya gargaarrurratti qindoominaan haa hojjennu. Jaarmiyoonni dinagdee, hawaasummaa, amantaa, aadaa, maqaa Oromoon ijaaramanii biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundaaf Xalayaa gaddaa kan morma muraa sirni Abiyyii fi humnoonni imaammata isaa tumsan Oromoota nagaa irratti Karrayyuu hanga Kiramuutti raawwataa jiran kana dhaabilee mootummaa fi miti mootummaaf xalayaa Afaan Ingiliffaan barreessuun galchaa saffisaan. Paarlamaa Itoophiyaaf, Ethiopian Human Rights Commission, Caffee Oromiyaaf, House of Federation dhaaf, miidiyaaleedhaaf, hin tuffatiinaa galchaa. Dhaabilee UN dhaaf, EU dhaaf, Imbassiiwwaniif, Amnesty International, Human Rights Watch, UNICEF, UN Women, UN Human Rights Commission, AU Commission, AU Peace and Security Department, miidiyaalee addunyaaf, saffisaan galchaa.

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

1 month ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 months ago