Oduu Oromiyaa

Magaalaa Finfinnee keeysatti Alaabaan oromiyaa akka hin fannifamne dhoorkame.

Tibba manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessa jiran keessatti sababa alaabaatiin hokkorri kaafamuun ni yaadatama. Kanuma hordofuudhaan dhiheenya mana barnootaa kan Kutaa magaalaa Qirqoosi argamu tokko keessatti Alaabaan oromiyaa buufamuu barsiisonni mana barumsichaa ibsan.

Rakkoon kun gama mootummaatiin furamuuf yeroo baayyee irratti mariyatamullee, furmaanni waaraan argamuu hin dandeenye jedhan barsiisonni.

Guyyaa har’aa garuu alaabaan bahuuf wayita jedhu dura bu’oonni mana barumsichaa alaabaa Itoophiyaa malee kan biraa hin baasinaa jedhamnee gubbaadhaa ajajamne jechuun alaabaan Oromiyaa akka hafu taasifame jedhu barsiisonnii fi barattoonni.

Gochaan kun barattootaa fi barsiisota Oromoo akkaan dallansiisuu eeranii, magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa fi dachee Oromoo taatetti eenyummaan Oromoo akka kanaan dhiibamuun aadmalee ta’uu dubbataniiru.

Mootummaan biltsiginna jalqabumaa gaaffii Oromoo deebisuuf fedhii wayiituu akka hin qabnee fi murna sirna durii harka lafa jalaan ijaaru akka ta’e agarsiiftuu dha jedhaniiru.

Mootummaan waca garee finxaaleyyii Amaaraan rifatu gaaffii uummata Oromoo ni deebisa jedhanii eeguun ofgowwonsuu akka ta’e barsiisonnii fi barattoonni mana barumsichaa kan dubbatan.

Shabo Media

Voice of voice less.

bilisummaa

Recent Posts

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

2 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

2 months ago

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 months ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 months ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

4 months ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

4 months ago