Oduu Oromiyaa

Magaalaa Finfinnee keeysatti Alaabaan oromiyaa akka hin fannifamne dhoorkame.

Tibba manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessa jiran keessatti sababa alaabaatiin hokkorri kaafamuun ni yaadatama. Kanuma hordofuudhaan dhiheenya mana barnootaa kan Kutaa magaalaa Qirqoosi argamu tokko keessatti Alaabaan oromiyaa buufamuu barsiisonni mana barumsichaa ibsan.

Rakkoon kun gama mootummaatiin furamuuf yeroo baayyee irratti mariyatamullee, furmaanni waaraan argamuu hin dandeenye jedhan barsiisonni.

Guyyaa har’aa garuu alaabaan bahuuf wayita jedhu dura bu’oonni mana barumsichaa alaabaa Itoophiyaa malee kan biraa hin baasinaa jedhamnee gubbaadhaa ajajamne jechuun alaabaan Oromiyaa akka hafu taasifame jedhu barsiisonnii fi barattoonni.

Gochaan kun barattootaa fi barsiisota Oromoo akkaan dallansiisuu eeranii, magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa fi dachee Oromoo taatetti eenyummaan Oromoo akka kanaan dhiibamuun aadmalee ta’uu dubbataniiru.

Mootummaan biltsiginna jalqabumaa gaaffii Oromoo deebisuuf fedhii wayiituu akka hin qabnee fi murna sirna durii harka lafa jalaan ijaaru akka ta’e agarsiiftuu dha jedhaniiru.

Mootummaan waca garee finxaaleyyii Amaaraan rifatu gaaffii uummata Oromoo ni deebisa jedhanii eeguun ofgowwonsuu akka ta’e barsiisonnii fi barattoonni mana barumsichaa kan dubbatan.

Shabo Media

Voice of voice less.

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 day ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

1 week ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

1 week ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

1 week ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

2 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

3 weeks ago