Oduu Oromiyaa

“Maqaan Arabaa fii Yahuudii biyya fudhachaa jira”

Sangaan…!

Sangaan waggoota dabran keessatti Oromiyaa mataan gadi garagalche, kan qe’ee ofii Hannaan Miiliyeenara godhe, kan Abbootii gadaa rashansiise, kan Haacaaluu Hundeessaa nyaate, kan Aabboliif Aayyolii Oromoo dhangalaasise, kan Osoo beelli Oromiyaa waxalu garee kubbaa miilaa nafxeetif miiliyoonotaan arjoomu, kan guyyaa hachisiisaa oolaa galgala wiskiirra bulu har’a jibba Ummata Musliimaatiif qabu ifatti darbatuun isaa waan tokkos nama hin ajaa’ibu. Waanuma garaa isaa keessatti waahillaniifii networkii isaa waliin bukeessaa bahe haqqise.

Oromoon Musliimaa Oromummaa akkuma Oromoo isa kaanii Oromumma isaa jaalata, akkuma eenyuyyuu Oromummaa isaa kabaja. Garuu, abbaa fedhetu waan fedhe jedha malee amantii isaa eenyummaa sabummaa isaatiin hin jijjiiru. Amantiif Sabummaan wal adda. Inni tokko tokkotti daangaa hin dabru, yoo abbaan wal keessa laaquuf murteeffate malee. Yakkamaan Utubamee ofiifuu maqaa alagaa baadhatee jooru kun kana jechuu isaatiin waan dur caala jibbamuudhaan ala wanti fiduu dandahu tokkos hin jiru ~ jecha jibbaa kana darbatuu bira dabree osoo qawwee qabu hunda guuratee warra maqaa Islaamummaa qabutti osoo duulees wanti jijjiiruu dandahu hin jiru – Mallas Zeenaawituu ni dadhabe!

daanttii

Isa qofas miti, maqaa Oromummaatiin Ilaalcha akkanaa warri keessoo keessannitti baattanii joortanis yoo jiraattan al tokko dhaabbadhaa of ilaalaa ~ Abbaan fedhe waan fedhe jedheef kan maqaa isaa geeddaratus, kan Oromummaa isaa ofirraa mulqee dabarsee kennuufis hin jiru. Qabsoo Oromoo akkuma eenyutuu aarsaa hedduu itti kafalle

Hawi Aanolee

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago