Yaada

“Nutii Xoophiyaa dullattii suphuuf miti kan waggaa 40 fi 50 ol qabsoofneef, biyya Oromoof taatu ijaarrannee ofiin of bulchuufi”

Prof. Mararaa Guddinaa

“Nutii Xoophiyaa dullattii suphuuf miti kan waggaa 40 fi 50 ol qabsoofneef, biyya Oromoof taatu ijaarrannee ofiin of bulchuufi”

Warra Xoophiyaa haaressuufis warra Oromiyaa walabaa ijaaruuf deemuufis, inni duraa angoo siyaasaa biyyattii olaantummaan to’achuudha. Sana booda waan saba keenyaaf ta’u taasisuu ni dandeenya. Garuu otoo masaraa Mootummaa hinto’atiin karaarratti sababni wal falminuuf hinjiru.

Sirna Minilik waggaa 150 saba keenya dararaa ture akkamitti jijjiirra isa jedhudha malee Afaan Oromoo dubbachaa Masaraa Minilik seenuu qofaan gaaffii Oromoof deebii hinta’u.

Yaroo Dargiifi Wayyaanee caalaa miidhaa guddaan akka irra gahaa jiru, sabni bal’aan himataa jira. Dabballeen mana gubaa jira, ajjeesaa jira, saamaa jira, ammayyuu Oromoon hinbilisoomne…

Masaraa Minilik kan seennuuf akka warra kaanii Oromoos balleessinee ofiif baduuf otoo hintaane, qabsoo saba keenyaan dhiibamnee seennee saba keenya abbaa aangoo olaanaa taasisuufidha.

Waan gurguddaa 2f filannoo keechaa baane

1. ABO akka paartiitti dhiifnee seenuufi

2. Hidhamtoota siyaasaa kan ABO fi KFO dhiifnee seenuun waan nurra hinturreef, ABO waliin wal qabannee filannoo keechaa baane.

ABO waliin tokkumma qabsoo Oromoorratti walii galtee waggaa 20 olii qabna…….

ABOfi KFOn Walii Galteen Biyyaalessaa jedhame qabsoo saba keenyaa waan fayyadu akka hintaane hubannee waliin keechaa baane; waliin hojjataa turre, waliin hojjataa jirra.

…. bosonas ta’ee magaalaan, hamma qabsoo Oromoof manaa baanetti wal jala dhaabachuu hinqabnu…..

…..warra karaarraa qabsootti goreetu qabsoo Oromoo…”

Oromia11 irraan eeggadhaa!

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

5 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago