afaan oromoo

Biyyattii wakkiilli Waaqaa fi odeessaan oduu Waaqaa baayyatee lafa dhiphise keessatti..

Barsiiaan Kana Hinjedhu! “Biyyattii kadhaan xurumbaa, biyyattii dibbeen sagadaa iyyee dhikkisu keessatti; lafattii maqaa dhala namaan sagadi, iyyaa fi rukuttaan…

1 year ago

This language was banned in Ethiopia just 30 years ago. Now, it’s being taught at Stanford

Afan Oromo, a native language of Ethiopia, is being taught at Stanford for the first time this fall as a…

2 years ago

Beekaan waan dubbatu beekaa, wallaalaan waan beeku dubbata.

Kaleessa #Ilaamee #7 keessatti waan an barreesseen warri mufattan dhiifama guddaa akka naaf gootan, na hoofkalchitan, kabajaa guddaan isin gaaffachaa,…

2 years ago

Aadaan Oromoo nama boonsa..

Oromoonni #Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr.…

6 years ago

Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama?

BEEKSISA KANA BOODA KITAABA AFAAN OROMOO IDDOO BITANNU DHABNE JETTANII NUKOMATTUU LAATA? AKKAAKUU KITAABOTAA AFAAN OROMOO 100 OL TA'AN IDDOO…

9 years ago

Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa)

https://youtu.be/4mJ2VF-LwEY Hubachiisa!! Sagantaan barnoota kanaa Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa kan walitti funaaname. Kuusni barnoota kanaa akkaan hedduu waan…

9 years ago

Aussie educator’s quest to document an African language

The Oromo people are the largest indigenous population in the Horn of Africa, but throughout history their native tongue has…

9 years ago

African language revived through children’s textbooks

A native African language has been brought to the pages of children's textbooks for the first time by a Melbourne…

9 years ago

A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann…

https://www.facebook.com/video.php?v=911967662169106

9 years ago