Categories: Oduu Oromiyaa

Musliimmoota Mana Hiidhaa Shashamnee Irraa Yaaka Tokko Malee J’oota bay’eef hiraramaa turan Guyyaa Kaleesaa Hiidhaa Irra Hiikkaaman

Maddi: RDH

Guyyaa Kaleesa Sagantaan Geggeesa H’oo ta’e kan qoph’eef ta’uu Ibsame.

Raadiyoo Daandii Haqaatiin
Jimaata Caamsaa 28 /2007

Musliimoota Yaaka tokko malee Mana Hiidhaa Shashamaneet Ji’oota Bay’eef Himatamanii turan 19 Gidduu Issaan 12 Kan Himmaanan Issaan Irrati Baname irra Qulquudha jedhamnii Lakkiifamaniif Kamiisa Kaleesa Camsaa 27/2007 Yerroo Issaan Mana Hiidhaa Irraa Bahaniit Musliimmooni Maggaala Shashamanee Qophii Geggeesa Ho’aa ta’e Qohesuudhan Gara Kofaleet Kn Geggeesan ta;uu Maddooni Keenya Nuuf Gabasaaniru.

Hawaasn Musliimmaa Muslliimmoota Yaaka Tokko Malee Hiidhamanii dhuma irrati Biliisa Jedhaman Kana Simmaachuuf Ganama irra gara Mana Hiidhaati kan Demmaan Yoo ta’uu Poliisooni Qophii Uummaani qophesse kana irra gubbaatudhaan Hiidhamtoota Hin Lakiisnu Jechuun Hawaasa Wajjiin kan falmaa turan ta’uu Maddooni keenya nuuf gabasaniiru.

Hawaasni Hasaawa Poliisoota kana irra osso Hin rifatiin Hanga Issaan Hin Hiikkaamiin Asiiti Hin Sochoonu Jechuun Ganaama Hanga Guyyaa Irraa Sa.aa 6ti Ossoo Mana Hiidhaa Irra hin Socho’iin Olu Maddooni keenya Nuuf Gabsaniiru.

Musliimmooni Nannoo Sa’aa 6ti Hiidhaa Irraa Hiikkaaman kanaaf Balbala Monnaa irra Jalqabe qophii Siimmaana Ho’aa ta’een Siimatera. Haluuma Saniin Gara Dirreeti Demmuun kan waliit qabamn yoo ta’uu Dirree saaniit Qphiiwaan adda addaa kan qoph’aanii turan ta’uu Bekkaamera.

Qophii Qoph’aan giidduu Jalqaba Rabbii Oboleewaan Keenya Nuuf Base Galaata Galchiina Jechuun Sujuuda Shukrii kan Bu’aan Yoo ta’uu itti ansun immoo Aliimmoota fi Ulama’ootan Sagantaawan Duu’aa’ii fi Muhadaraas tasiifamu Madooni Keenya Nuuf Gabasaaniiru .

Yerroo Da’iiwaan Tasiifama turet Poliisooni Mana Hiidhaa Hawaasa Musliimmaa bakka Saniiti Waliit Qabameen Bitina’aa jechuun Sodachisuu yalanus Hawaasni Musliimmaa tufatudhan Sagantaa issaani Naggaan gegefate Kan Xummuure ta’uu Beekamera.

Muslliimmoota Kofalee kan Biliisan lakkiifaman kaniin fi Eggaa issaan gara Kofaleet galanis Masjiida Kofaleeti Sagantaan Baggaa Naggaan Dhufataani kan tasiifamef yoo ta’uu qophiicha irrat Duu’aa’iin kan tasiifame ta’uu Beekkaamera.

Dabalataani Musliimmooni Aanaa Qabaatee Hiikkaamuu Oboleewaan Issaani Kan Dhagahaan Milaan, Motoraa fi Konkolataadhan Dhufuun Gammaachuu Issaani Ibsatuu issaaani Maddoni Keenya Nuuf Gabsaaniiru.

Odeyfaano Qabsoo Hawaas Muslimaa Hordofuufi Peegii keenya like godha Hariyoota keeysanis itti Afeera.
https://www.facebook.com/RaadiyooDaandiiHaqaa
https://twitter.com/rdh_haqa
http://daandiihaqaa.net/
lakkofsa Whatsupp +474514685
Skype Daandii.Haqaa

bilisummaa

Recent Posts

Toophiyaa keessatti Kan akka Orthodox qabeenya qabu hin jiru

Biyya biraatti manneen amantii…. - Dhaabbata gargaarsa adda addaa tolchanii hiyyeessa gargaaru, - Hospital adda…

2 hours ago

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama…

2 days ago

Ameerikaan nama Ispoonsaran baqata gara biyya Ameerika fiduuf balbala bante

USA Welcome Corps Program Tibbana Ameerikaan sagantaa godaansaa / Immigration Program/ tokko ifoomsitee jirti. Sagantaan…

3 days ago

Attack on Civilians in Wollo Oromia Special Zone

Tensions in the Wollo Oromia Special Zone (located in the Amhara Region, Ethiopia) have flared,…

4 days ago

Civilians killed, villages burnt in latest violence in restive Oromo special zone, neighboring North Shewa zone in Amhara region; federal forces deployed

Map showing part of the locations where the latest violence is ongoing Addis Abeba – Residents…

5 days ago

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in…

5 days ago