Categories: Oduu Oromiyaa

Musliimmoota Mana Hiidhaa Shashamnee Irraa Yaaka Tokko Malee J’oota bay’eef hiraramaa turan Guyyaa Kaleesaa Hiidhaa Irra Hiikkaaman

Maddi: RDH

Guyyaa Kaleesa Sagantaan Geggeesa H’oo ta’e kan qoph’eef ta’uu Ibsame.

Raadiyoo Daandii Haqaatiin
Jimaata Caamsaa 28 /2007

Musliimoota Yaaka tokko malee Mana Hiidhaa Shashamaneet Ji’oota Bay’eef Himatamanii turan 19 Gidduu Issaan 12 Kan Himmaanan Issaan Irrati Baname irra Qulquudha jedhamnii Lakkiifamaniif Kamiisa Kaleesa Camsaa 27/2007 Yerroo Issaan Mana Hiidhaa Irraa Bahaniit Musliimmooni Maggaala Shashamanee Qophii Geggeesa Ho’aa ta’e Qohesuudhan Gara Kofaleet Kn Geggeesan ta;uu Maddooni Keenya Nuuf Gabasaaniru.

Hawaasn Musliimmaa Muslliimmoota Yaaka Tokko Malee Hiidhamanii dhuma irrati Biliisa Jedhaman Kana Simmaachuuf Ganama irra gara Mana Hiidhaati kan Demmaan Yoo ta’uu Poliisooni Qophii Uummaani qophesse kana irra gubbaatudhaan Hiidhamtoota Hin Lakiisnu Jechuun Hawaasa Wajjiin kan falmaa turan ta’uu Maddooni keenya nuuf gabasaniiru.

Hawaasni Hasaawa Poliisoota kana irra osso Hin rifatiin Hanga Issaan Hin Hiikkaamiin Asiiti Hin Sochoonu Jechuun Ganaama Hanga Guyyaa Irraa Sa.aa 6ti Ossoo Mana Hiidhaa Irra hin Socho’iin Olu Maddooni keenya Nuuf Gabsaniiru.

Musliimmooni Nannoo Sa’aa 6ti Hiidhaa Irraa Hiikkaaman kanaaf Balbala Monnaa irra Jalqabe qophii Siimmaana Ho’aa ta’een Siimatera. Haluuma Saniin Gara Dirreeti Demmuun kan waliit qabamn yoo ta’uu Dirree saaniit Qphiiwaan adda addaa kan qoph’aanii turan ta’uu Bekkaamera.

Qophii Qoph’aan giidduu Jalqaba Rabbii Oboleewaan Keenya Nuuf Base Galaata Galchiina Jechuun Sujuuda Shukrii kan Bu’aan Yoo ta’uu itti ansun immoo Aliimmoota fi Ulama’ootan Sagantaawan Duu’aa’ii fi Muhadaraas tasiifamu Madooni Keenya Nuuf Gabasaaniiru .

Yerroo Da’iiwaan Tasiifama turet Poliisooni Mana Hiidhaa Hawaasa Musliimmaa bakka Saniiti Waliit Qabameen Bitina’aa jechuun Sodachisuu yalanus Hawaasni Musliimmaa tufatudhan Sagantaa issaani Naggaan gegefate Kan Xummuure ta’uu Beekamera.

Muslliimmoota Kofalee kan Biliisan lakkiifaman kaniin fi Eggaa issaan gara Kofaleet galanis Masjiida Kofaleeti Sagantaan Baggaa Naggaan Dhufataani kan tasiifamef yoo ta’uu qophiicha irrat Duu’aa’iin kan tasiifame ta’uu Beekkaamera.

Dabalataani Musliimmooni Aanaa Qabaatee Hiikkaamuu Oboleewaan Issaani Kan Dhagahaan Milaan, Motoraa fi Konkolataadhan Dhufuun Gammaachuu Issaani Ibsatuu issaaani Maddoni Keenya Nuuf Gabsaaniiru.

Odeyfaano Qabsoo Hawaas Muslimaa Hordofuufi Peegii keenya like godha Hariyoota keeysanis itti Afeera.
https://www.facebook.com/RaadiyooDaandiiHaqaa
https://twitter.com/rdh_haqa
http://daandiihaqaa.net/
lakkofsa Whatsupp +474514685
Skype Daandii.Haqaa

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

6 days ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

6 days ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

6 days ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

6 days ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

3 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

3 months ago