Categories: Aadaa

Osoo hin gaafatin, Osoo hin hubatin….

Osoo hin qoratin
Osoo keessan barin
Daftee hin dubbatin!

Dubbii qaccee qabdee
hin raabsin jarjartee
Booda ni gaabbita
gaafa dhugaa hubatte
Ta’uuf dhaba isii
irraa quban qabduu
Jaaramuuf gadditee
diigamuuf kan gammaddu,
Nutis hin diigamnuu
atis humaan fiddu.

Maatii fi gandinuu
kan waliin jiraatu
Wal dhabbiin uumamtee
walittis mufatu,
Manguddootu jiraa
heeraaf seera murtuu
Deebi’uun araaraan
walumaan jiraatuu
Sumaa itti salphata
kan olola ooftu.

Sammuutee sirreessi
hammeenyan yaadinii
Cubbuu leellistee
dhugaan ukkaamsinii
Xiinxalii hubadhu
komachuun baddinii
Nuti tokkoo bari
nu diiguu hin gaabbinii!

Nama if sirreeseet
namallee sirreeysaa
Nama ifii gorfameet
namallee gorsaa
Mataakee sirreessii
deebi’ii nu gorsii
Ifii bilisoomii
nullee bilisoomsi!

Gorsaafin siif himee
kunoo sitti gabaa
Yoo didde ammoo beeki
sumaat itti gaabbaa
Kan bahaa fi dhihaa
kan kaabaa fi kiibbaa
Tokko ta’uu beekii
dhiisi mee kijiba.

bilisummaa

Recent Posts

Protests erupt across Oromia after latest violence in East Wollega, OLF calls on Oromos to “defend” themselves

Addis Abeba – Protests erupted in many towns and cities, including schools and university compounds,…

1 day ago

Xiinxal siyaasaa haala yeroo wajjiin deemuu fii madaala kaasu

Shabboo Miidiya: Seenaa amaarsaa fii gara jabeenya isaanii. https://www.youtube.com/watch?v=MjL1acJzXgc

1 day ago

Finciluun furmaata!

Gocha suukkanneessaa sirni nafxnyaa Oromoo irratti gidduu kana raawwachaa jiran balaaleffachuun Barattoonni Oromoo godina addaa…

1 day ago

Open Letter to US, AU & EU Special Envoys on the situation in Oromia

His Excellency, Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria and AU High…

1 week ago

Politics Of Lamentation In Ethiopia: Ethnic Elite’s Politics For Resources And Land Through Power

By Daniel Behailu Overview of Ethiopian Politics  Africans have always complained that their resources are looted…

1 week ago

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra…

2 weeks ago