walaloo

Kitaaboota dubbifamuu qaban

Kitaaboota dubbifamuu qaban

2 months ago

QAROO QAXARA QOORE

Abuubakar Muussaa Wadaay Jaarraa, Yaadannaan waan hedduu irraa barra, Gameeysa, gamna hayyuu ilma Sabaa, Daawitii hawaasaa gaafa guyyaa jabaa, Biiftuu…

2 months ago

Ijoollee too yaa tiruu

Ijoollee too yaa tiruu

4 months ago

GOOTA MURTII DHUGAA……!

  Hayyuu meeqa kan biyyaaf abdatame, Du’aa jala bu’ee humnaan nurraa saamee, Diinaatu aagibeeysee ifaan saanii dhaamee, Guyyaa akka malee…

7 years ago

“Araa dhabni taanaa maraa dhabamee, Tanaaf ar’a taane gabroota namaa”

Walaloo gabaaba asii gadii kanaa hayyuu,beeka,aalimaa keenya guddaa Sheekh Abubakar Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. Mee dubbisaa ittiin…

7 years ago

Diinnii Maal Balleesse?!

Badii maalii qaba diinni? Nutu karra saaqeef, balabala banee olgalche. As taa'i jennee teessoorraa kaaneef. Cooma murree afanitti gurshine. Itittuu…

7 years ago

FILUUN BOORTAAN TAATU!

Najiib Zannuun irraa Filuun boortaa mitii Dabbasaan tan abbaatii Feetu gudureeysuun, Feetu goofareeysuun, Murtiin mataa keeti. Tan sabaatii mitii Kanniisa…

7 years ago

~Du’a dheefa du’a dheeyxee?

Du'a dheefa, du'a dheyxee... Yaa lammikoo, karaa meeyxee ? Nama keessaa si filattee Goojjo teetii gad darbitee Qeheef maatiin gargar…

7 years ago

Walaloo Afaan Oromoo GOOTOTA

https://youtu.be/o3vD6oAAhF4

7 years ago

“YAA CALANQOO LOLAA..!”

  Galmee injifannoo si yaa dirree duulaa, Gootummaa abbootiin si keessatti laala, Dhiigni galaanawee sirra yaa'e akka lolaa, Bar dhibba…

8 years ago