Amantii

Waanti balleessine yoo jiraates hanga dhiifama gaafachuutti deemuu qabnaa jedhan Abuna Maatiyaas.

Paatiriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon bataskaanattii mudate atakaaroo walqabuun kan furamu akka hin taane himan.

Abuna Maatiyaas ergaa jalqaba yaa’ii sinoodoosii irratti dabarsaniin keessattuu rakkooleen naannolee Tigraay fi Oromiyaatti mudatan mana lubummaa bira darbanii kan uummataa ta’aa dhufuu eeraniiru.

Kanaafuu gaaffii uummataa bifa sirrii ta’een dhaggeeffachuun bifa amantichaa fi qannoonaa bataskaanattii eegeen gaaffii isaanii fudhachuu barbaachisaa jedhan.

Waanti balleessine yoo jiraates hanga dhiifama gaafachuutti deemuu qabnaa jedhan Abuna Maatiyaas.

Yaa’iin Sinoodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eegalameeti jira.

Yaa’iin kun ergamni mana amantichaa hagamtu raawwatame hagamtu hin milkaayin kan jedhu qorachuu fi kallattii gara fuulduraa kaawuuf ta’uu Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ibsan.

Abuna maatiyaas haasawa baniinsaa yaa’ii kanarratti godhaniin rakkoon bataskaana keenya mudachaa jiru atakaaroo wal qabuu fi xiiqiidhaan hin furamu jedhan.

Keessumaa qormaanni naannoo Oromiyaa fi Tigraay keessaa nu mudachaa jiru rakkoo mana lubummaa ta’uu bira darbee kan uummataa ta’aa waan dhufeef gaaffiii uummataa dhaggeeffachuun karaa amantichi heeyyamuu fi qanoonaa bataskaanaatiin ogummaa fi jaalalaan simannee furuun miidhama uummata keenyaa qooddachuu qabna jedhan.

Abuna Maatiyaas hordoftoota amantichaaf waan abbaa fi haati ilmaan isaaniif godhan gochuufii qabna. Bakka hir’ifne dhiifama gaafachuu fi gaabbuuf lapheen keenya banaa ta’uu qaba jechuun haasawa godhan. Araaramaa, dhiifama waliif godhaa, gaabbii seenaa jennee barsiisaa akkuma jirru nuyi ofii keenyaafis dhiifamnii fi gaabbiin duudhaa keenya ta’uu qaba jedhan.

Sinoodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yaa’ii miilanaa kanarratti gaaffiiwwan ijoo Amantootaan Oromiyaarraa ka’aa turaniif deebii kenna jechuun amantoonni eegaa jiru.

Ji’oota lama dura gaaffii waggoota dheeraa Oromiyaa keessaa ka’aa ture hordofee garaagartee Bataskaanicha keessatti dhalateen Sinoodosiin Bataskaanichaa bakka lamatti bahee turuun ni yaadatama. Garaagarteen sun qaamoleen lamaan bakka manguddootni fi Ministirri muummee Abiy Ahmad argamanitti erga mariyatamee booda bataskaanicha keessatti jijjiiramni gaaffii uummataa bu’uura godhate akka jiraatu waliigalamee araaraan goolabame.

Gaaffiileen Amantoota Oromiyaa keessaa kanneen akka Afaan ofiin barnootaa fi tajaajila amantaa argachuu, Abbootii afaan hojii naannichaa beekanii fi eenyummaa Oromootiif kabaja qabaniin tajaajilamuu fi rakkoowwan bulchiinsa gaarii Yaa’ii Sinoodoosii eegalame kanarratti akka furmaaata argatan waliigalamee ture. Amantoonni Oromiyaa keessaas yaa’iin kun yaa’ii gaaffii uummataa ilaalcha keessa galchuun murteewwan guguddoo dabarsu jechuun eegaa jiru.

Maddi:OMN

bilisummaa

Recent Posts

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

1 week ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 weeks ago

Response to Dr. Yonas Biru, the Oromo Phobic and Oromo Hater Amhara Ultrarightist Extremist

September 2, 2023 Leenjiso Horo Dr. Yonas Biru has shown in his political Swinging Pendulum…

4 weeks ago

Obbo Baqqalaa Garbaa biyya aambaatti hafuufi hooggansummaa KFO’s gad-dhiise

Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmannaa godhaniin kan beekaman Dura taa'aa…

1 month ago

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti…

1 month ago

Oromia Liberation Struggle: A Step Forward or Backward? Which way is it?

August 18, 2023 Kurfeessaa Sararoo    The Oromo people have been struggling against the Abyssinian for…

1 month ago