Categories: AadaaAfaan Oromoo

Dhugaaf kutateeti seene kharaa…

Dhugaaf kutateeti seene kharaa
Hacuuccaa didee barbaada furaa
kharaa walbaa bal\’isee banuuf
Booree cubbuufii cubbissa cubbo

Dhawee gombisuf abbotii shiraa
Buqqase darbbuf gufuuf if duraa
Agamsaa gaalleti if butuuf coraa
murttii cimtudhaa hin seehin hibboo

Haa walii galluu haa wal Ciicannu
Haa wal jaalannuu haa wal jibbinu
Ni dhufa gayyaan gatii wal baree
Tatteenyu caayaa dhadacha amboo

Khan waliti boonyee wal araramnnu
Dhugaadhaan garaa wal xaliilfannu
Waaree aanttummaa wal genyee dhuguuf
Mijuu gammachuu guttannee gorbboo

Gaafas ani shakkiin qabu moohannaa
Cunqursaa boorre mirggaan galannaa
Gaafasi khan tarree ilmmaan bilisaa
Nutiis dhaabbachuuf jiraanuu yaa aboo

Namnni muratee yoo haqa isaatif gadoode
Ballama Rabbiiti ni arkata yoo barbbade

Namnni kutatee yoo bilisummaaf gadoode
Ballama seenaati ni arkkata yoo barbaade

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

1 month ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 months ago