Afaan Oromoo

Ijoollee too yaa tiruu

Taammanaa Bitimaa Irraa

Ijoollee too yaa tiruu
Magaallan koo yaa tiruu
Kan akka keessanii addunyaarra hin jiruu
Kan roorroo qabee sonaan ciru
Gabrummaa abootteen inni diru!
Qarreewwan too yaa tiruu
Qeerroowwan koo yaa tiruu
Kan akka keessanii mee
Dachee tanarra hin jiruu!
Waggaalee afur cufaa
Qabsicha itrtum fufaa
Harka qaxxaamurfachaa
Asxaa isa akka faachaa
OROMIYAA sochooftanii
Wayyaanee-woo dhooftanii!
“Down, down Wayyaanee down” jechaa
Uummata keessa abdachaa
OROMIYAA-dhaan dhaadachaa
Wayyaanee injifattanii
Rooroo-saanii dhidhimsitanii!
Yaa joollee Abbaa Gadaa
Yaa joollee Haadha SIIQQEE
Nafxanyaan yoo olmiixxee
Galma Gadaattoo hiiqxee
Sintoo qabee cagadaa!
Hayyee qeerransoota tiyya
Hayyee gichillooota biyyaa
Harr’as uummanni keessan
Ammas biyyi teessan
Kunoo miidhamee
Kuunnoo hidhamee
Isinittoo iyyaa
Isiniifoo iyyaa
Mee walta’aa-kaa
Mee oljedhaa-kaa
Yaa dhalawwan biyyaa!
Firiin qabsoo keessanii
Bu’aan madaa keessanii
Basaastu-dhaan saamamee
Nafxanyaa-dhaan hatamee
Manneen hidhaa jigsitan
Deebiyee ijaaramee
Gabrummaan dhiiga keessaniin finqilchitan
“Dammiroon”* jifaarame!
Nafxanyaan + (“plus”) ta’ee
Isinimmoo – (“minus”) taatanii
Shaabiyaan gooftaa ta’ee
Isinoo ashkara taatani!
Raajii Rabbii
Safuu Waaqaa
Kunoo ijuma teenya duratti
Funyaanum keenya fuulduratti
Miilli garagaleetoo mataa hooqa!
Hayyee, hayyee yaa ijoollee koo
Ilaa, ilaa yaa lubbuu too
Ammas akkum kaleessaa oljedhaatii dhaabaddhaa
OROMIYAA guutuu-rraa walitti iyyaddhaa
Waboo wabii keessanii cimsaddhaa
Marroo marii sabaa gargaaraa
Gabrummaa akka gaangeetti miila afranuu takaalaa!
Alaabaa bilisummaa
Faajjii namummaa
ODAA abbaa biyyummaa
Gaaraa-dakaa dhaabbaddhaa
Dhalawwaan Kuush Kuusaas
Afrikaa guuturraa waammaddhaa
Kan qotattanii facaafattan
Tan gixaantanii haramattan
Naafxoof mitii ofii keessaniif haammaddhaa!
Ani jecha “dammiroo” jedhamu kana sirba obboo Rooberaa Amanuu isa :
“Dammiroo – New Oromo Music 2021”, baafame irraan yeroo duraa dhagaye.
Mee “youtube” banaddhaatii, sirba shaggaa kana dhamdhamaddhaa!
Erga sirboota qabsoo Oromoo dhaggeeffachuu jalqabdanii, mee geerrarsa hedduu bareedaa, isa dachee sochoosu:
“wbo New Oromo music (23 December 2021)”, kan jedhamus itti-dabaladdhaa!
Mee walaloon kun yaadannoo Abbaa Gadaa Oromoota Karrayyuu, obboo Kadir
Hawaas Boruu fi miseensota Gadaa Michillee isaan jalqaba ji’a kanaa irratti mootummaa Koloneel
Abiyyi isa nafxanyootaan durfamuun galaafatamaniif yaadannoo haa-tahu!

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

3 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

3 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

3 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

3 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago