Categories: Aadaa

~Du’a dheefa du’a dheeyxee?

Du’a dheefa, du’a dheyxee…
Yaa lammikoo, karaa meeyxee ?
Nama keessaa si filattee
Goojjo teetii gad darbitee
Qeheef maatiin gargar baaftee
Lagaa gaaraan baaftee buuftee
Baddaaf gammoojjiin labsitee,
Gooroo buttuu si geeffattee ?

Namni hin jiru gooroo buttuu
Iyya keetiif kan dirmatuu
Eega bulguu afaan bantuu.
Gugurraattii bifa hamtuu
Dukkanooytuun foon foonfii nyaattu,
Tan dubartiif joollee gattu.

Ilma namaaf naasuun qabduu
Firaaf diina addan baaftuu
Hin waywaatin kadhaan beeytuu
Eega du’uun sirraan oollee
Du’a Booyyee du’a Saree Maalif duuta akka malee?

Dheeysaa du’uun nuun hin mallee
Haa waraannu garagallee
Eega duuti nurraan oollee,
Du’a dhiiraa du’a boonsaa du’uu malee!

Waan qabduun waliin loli
Irkoo dhabdus goda galii
Dhiiga bulguu dhangalaasii
Keetiif kansiis wali makii laga yaasii
Haftee goototaa tahuukee agarsiisi!!

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

2 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

2 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

2 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

2 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

4 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

4 months ago