walaloo

“YAA CALANQOO LOLAA..!”

  Galmee injifannoo si yaa dirree duulaa, Gootummaa abbootiin si keessatti laala, Dhiigni galaanawee sirra yaa'e akka lolaa, Bar dhibba…

8 years ago

Mohamed Sheka, KASIM-Barroo and Callaa Carcar rocking in Calgary

https://www.facebook.com/video.php?v=346537268844538

8 years ago

BIYYA TUFFATAN HARREEN GARMAAMAN !!

  KALEESSAF DHEENGADDA, KICHUU HEDDUU MURTEE DHIIRAA DHALAAN JENNE HUNDHEEDHUMAAN HAAMTE. bineensa bosonaa, boqonnaa dhorkitee mukkeen gurguddaadhaa, gaaddisayyoo cirtee, lafa…

8 years ago

Walaloo Afaan Oromoo/Moosinni Ni Dabra

http://youtu.be/lETmnKBaE0w

8 years ago

Walaloo: Waanjoo Gabrummaa

Najiib Zannuun

8 years ago

OFIRRAA KAASI MALEE*

Taammanaa Bitimaa irraa                      Ginni bittaa-Maqalee                     Jarri qawween as galee                     Akkuma Minilik-faa                     Uummata keenya qalee                     Ijoollee…

8 years ago

Baraat hammaate moo Numaatu hammeessee?

Bara barri hammaatee dubbiin gara galte, Bara wanni hundi faallaatti geeddaramte, Hamileen duraanii hundi qabbanooytee Wanti jechaa turan hundinuu hanqattee…

8 years ago

Utuun karaa deemuu mogoleen nabuutee…

Birkii Burqaa Kaleessaa Aduufi dadhabbiin afuura nafuutee,, na laaffiftee jennaan gaaddisatti gore. Kan olsiinii hin qabne yaa mana uumamaa,, yoo…

8 years ago