Categories: Afaan Oromoo

OROMOO KARRAYYUU KEESSAA WAA AS NUTTI BA’E!!!

BAGA GANMMADDAN!!

 

LAMMEESSAA GACHIISAA LATAA jedhama. Kitaabni kun harka bubbulee ture. Har\a garuu aadaa sabichaan kan bukeeffame,,,,dubbisanis kan hinquufamne….’ASOOSAMA SEENAA…” tokko utuu jireenya barsiisummaarra jiruu…waan naannoosaatti taajjabuufi qeequ mara barruu fuula 150 qabduun hoo’aa nuun jedhe. Jireenya barsiisummaa yeroo kan namaa hinlaanne,…..dhaloota qaruun yeroo kan fudhatu ta’ee utuu jiruu garuummoo aadaa naannoo sana jiru Oromoo hundaan ga’uuf kutatee waan ka’e fakkaata…hanga lammeessaan kan biraa nuuf lammeessutti dhangaa jalqabaasaa kana walsaamaati harkaa bubbutadhaan isiniin jedha… teessoo armaan gadiitiin barreessicha jajjabeessaa yaa Oromoo…dhaloonni barreessuurra jira!!! Bislisummaan jalqabaa sammuu bilchaatee hundaa xiinxalee hubate oomishuudha!!!!

Teessoon:
Mob:0920079741
E-mail: lammiisabaa98@gmail.com

bilisummaa

Recent Posts

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

6 days ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

7 days ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

7 days ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

2 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

2 weeks ago

SEENAA GAMMACHUU QAMALITTII: Kutaa Sadaffaa

                             …

3 weeks ago