Oduu Haaraya

Shiftoonni Abiyyi qubse magaalaa Finfinneetti jeequmsa kaasuun poolisootarratti miidhaa dhaqqabsiisan

Maddi; BBC afaan Oromoo

Finfinneetti jeequmsa ka’een miseensoota poolisii 19 irra miidhaan gahe
Hookkara magaalaa Finfinnee fi daangaa Godina Addaa Oromiyaatti mudateen miseensota poolisii 19 irra miidhaan qaamaa gahuu poolisiin Magaalaa Finfinnee beeksise.

Poolisiin magaalaa Finfinnee Wiixata, Amajji 6, 2023, naannoo daangaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa bakka Filidoroo jedhamutti ”gochaan seeraan alaa sochii nageenya booressu’’ mudateera jedhe.

Hordoftoonni Amantaa Ortodoksii namoonni magaalaa Finfinnee keessaa fudhamuun hidhaman jiru jechuun daandii cufuu isaanii poolisiin beeksisera.

Haala waktaawaa dahoo godhachuun hookkarri akka ka’u qaamoleen hojjetan gochaa isaanii irraa akka of qusachuu qaban Poolisiin Magaalaa Finfinnee hime.

Taateen kun Bataskaana Qiddist Lidataa kan Godina Addaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamtutti mudate.

Namootni bataskaanicha keessatti walitti qabaman namootni magaalaa Finfinnee irraa naannoo Oromiyaa galuun nu jalaa hidhaman nuuf haa hiikaman jechuun dhagaadhaan karaa cufaniiru jedha ibsi poolisii kun.

Poolisiin namni hidhameerus tahe namni qabameeru akka hin jirre isaanitti himuun karaan akka banamuu qabu isaan hubachiisuus eeyyamamoo hin taane jedhe.

‘’Poolisiin dabalata abbootiin amanataa bataskaanittii fi dargaggoonni kaan namni hidhameeru akka hin jirre ibsuun daandii akka banamuuf poolsii deegaranis namootni daandii cufan achii ka’uuf eeyyamamoo hin taane.’’

Haa tahu malee humnootni nageenyaa qindoominaan hojjechuun daandii bansiisuu ibse.

Yeroo kanatti hoggantootaa fi miseensota poolisii irratti dhagaan darbatamuun miidhaa salphaatii hanga miidhaa qaamaa guddatti miseensota poolisii 19 irra gaheera jedhe ibsi poolisii magaalittii.

Namoota hokkora kaasaniiru jedhaman irra miidhaan qaqqabe jiraachuu fi dhiisuu BBC’n ammatti hin mirkaneeffanne.

Pooliisin namoota hookkara kaasuf socho’anii fi qindeessan gochaa isaanii kana irraa akka of qusachuu qaban ibsuun, kaan ammo tahe jechuun poolisii qoccoluun jeequmsa kaasuus yaaluu isaanii eere.
Haaluma wal fakkaatuun hookkara Sanbata darbe magaalaa Shashamannee Bataskaana keessatti ka’een lubbuu namoota shanii olii darbeera.

Wal dhabdeen mana amantaa Ortodoksii keessaa kun erga abbootiin amantaa Abbaa Saariwoosiin durfaman Sinodosii Oromiyaa fi Sabaaf Sabalammii hundeessuun phaaphaasota 26 muudne jedhanii dhalate.

Kana hordofee MM Abiy Ahimed rakkoo mana amanticha keessatti mudate mariin akka furamuu qabuu fi gaaffiin amantootaa deebi’uu akka qabu himan.

Haa tahu malee Qulqulluun Sinodosii Ortodoksii Itoophiyaa abboota amantaa tajaajila irraa dhorkine waliin mariitti hin teenyu jechuun dubbii MM Abiyyis morman.

Qulqulluun Sinodosii ibsa mootummaan kenne akka sirratu gaafachuun yoo kun hin taane mirga walabummaa mana amantichaa kabachiisuuf ni qabsoofna jedhanii ture.

Tibbanas amantootni yeroo sooma Nanawweetti guyyoota sadiif uffata gurraacha uffatachuun mormii isaanii akka dhaggeesisan waamicha gootee ture. Kana hordofee har’a magaalittii keessa bakkeewan tokko tokkotti sodaan nageenyaa akka jiru odeeffanneerra.

Check Also

olla

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *