Oduu Haaraya

Maxxansaa Fokkataa Bilisumma.com irratti arge ilaalchisee

Goototi Oromoo roorroo gabarummaa mootummaa habashaa ofirraa buqqisuuf qabsoon Oromooti Baalee (kan Janaraal Waaqoo Guutuutin hogganamaa turan) jalqabanii Oromiyaa hunda walgahe, bara 1963 tahuu isaa seenaa ni yaadata. Kanuma bu’ura godhachuudhaan, abbootin qabsoo sanii kan biyya alaa jiraniif kan Oromiyaa keessa jiran hawaasa ofii kakaasuu dhaan ayyaana yaadannoo bara 50ffaa kabajuu qophii yeroo dheeraaf godhamee jira. Ayyaanni kun October 20, 2013 magaalaa lakkuu Minneapolis/ Saint Paul keessatti yaadatama. Maqaa Gootota keennaatin, koreen Qindeesituu ayyaana kana akka waliin kabajnu waamicha obbolummaa isinii dhiheessiti. Ummatii Oromoo hundumtuu afferamtanii jirtu.

Ayyaana kana galmaan gahuuf ilmaan Oromoo hundinuu bakka jirtanitti waan barbaachisaa ta’een akka nu waliin dhaabattan abdii guddaa qabna. Guyyaan kun guyyaa goototi Oromoo itti yaadataman, guyyaa seenaan yeroo dheeraa haccuuccame ummata oromootiif adduunyaafis ifa bahu, guyya dhalooti ammaa seenaa abboota isaanii lafaa kaasan. Seenaa, walaloo, geerrarsa, kkf hundinuu qophaahee jira.
Hubachiisa ilmaan Oromootif: Diinni Oromoo karaa aanjaween yeroo tokkollee hin rafu, kun Oromtootaaf waan haarawaa miti. Fakkeennaf diinni Oromo yeroo anjaheef Oromoota meeshaa waraanatii barbadeessaa ture. Hardhas jaleewwan diinaa qabsoon isaa jaarmayoota Oromoo, hoogganoota Oromoo, barattoota Oromoo fi akkasumas qabsaawota Oromoo maqaa xureessuun itti fufa. Osoma kun jiruu Goototi Oromoo kan kalleessaa, wareegama barbaachisu godhanii seenaa galmeessanii, maqaa ummata keennaa kaasan. Haaluma kanaan dhalooti hardhaalleen gufuu diinaa hujii dhaan bira dabree seenaa goototaa akka bakkaan geennu abdi qabna.
Qabsaawan kufus, qabsoon itti fufa!
Ulfaadhaa Wayyamaa!

Koree Qindeessituu, Qunnamtiif email kanatti fayyadamaa: Bilisumma63@gmail.com

 

Ibrahim Amae Elemo M.D., MPH
Weiss Memorial Hospital
Resident, PGY-3
President, Oromo Studies Association
Cell Phone: 773-679-1064

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …

51 comments

 1. Horii buli Dr waan guddo dansaa baresite

  • Ibsaa bareda kanaa nuf kenuu ketiif galata guddaa qabdaan! Nutti ilmaan oromo bakka jiru hundaa, guyya senaa qabessaa kana mijesuuf ykn kabajuuf qophii Jiraa!!!!!!

 2. Bilisummaa.info, maxxansaa kana hannaan maxxansite. Kun website Sa’id Mohamed Ali (Kan radio Oromoo Minnesota irra hojjatu) ti moo, website inni akka fedhe ajaju. Sa’id maqaa namaa xureessuu dhiisi. Ati nama ati taatee akka gaaritti tolchinee beekna. Wayta Daballee Dargii turte, nama Oromoo ka ati ajjeesifte beekna. Yoo taa’uu baattee, saaxila si baafna.

 3. Bilisummaa wa’ee namni maxansee dhisee taa ufii barbaduu maxansuu hadhisuu. Akka seraa media tiin itti gafatamtanii bekka!

 4. Median Bilisumma seeran hojjaata hin jiruu

 5. Yaada Deemaa jiru osoo hin hubanne Dooktaroonni keenna Meeshaa Diinaa wayta tahan waan garaa nama Nyaataati! Kanas wanti jedhuuf Namni akkuma Saree Warruma irraa nyaaterraa/garuma Nyaateef yoo dutee Dhugaaf Seera jallise Dubbiin waan dabaati.””Tanaaf Oromoon Sareen gara Nyaatteef dutti”jedhee edaa! https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1094090_565739800132062_363887739_o.jpg

  • sareen yoo akka isiin saree taate ittiin hin himmiin saree nama jettee akka kee kana sa’id mohamed akka attiin ilmee dhalcha ficaan diina taate sii beekna

 6. I am forever Oromo

  @falmata maal itti hawwiteeti jecha kee? doktoroonni oromo alagaa wajjiin akka dhaabatan barbaadda? maal jechi diigan atin barreesitu..Said M Ali fi namni akka isaa hundi, manama/movie isaan ummata oromotirra malaqa ittin guuratuuf irrat dalagaa jiran. seenan dhugaa itti dalalatuun hin jiru oso nuti ilmaan abbotan seenaa sanii jirruu. kaayoo qabna! Stop propogating fabrication the real commomeration will be held Oct 20th in Twin Cities.

  • Waa hiree ummata Oromoo
   1.Oromoon jaarmiyaa wagaa 50 qabsawwee jasrmiyyaa sagantaa siyaasaa caasaa waraanaa fii jaarmiyaa tan dalagaa qabsoo kaayoo godhatte qabatte akkanatti way harcaattee hafitti?
   2.Qabsoon Onbitrri wagaa 7 ta Soowirra wagga waggaa 4 achi as 91 marcummaa 1 Waaqoo Marcumaa tokko Siraj Haaji Maqaa IFLO HUSEEN BUNEE HAAJ UMAR tun hunduu Abbootii qabsoo tanatti ammoo jaarmiyaa sadihio
   3.Warri har’a qabsoo shantama jefhan bara dargii eegaa kaayoon OPDO Sumallee ijaaruu kufee as mee kan guyyaa tokko waa’ee goototta kanaa dubbatan kan sirna jaarmiyaatiin qabsawwan
   4.Huseen Bunee,Adam Jilloo Jarra Abbaa Gafaa maliif Sumalee hotte dararitte Barstoptta qaroo tan maqaa Sumaleetiin hin lolluu jedham Ummanni amma qabsoo Oromoo kabakinna jedhi hiisisaa hin banne?
   5.Mee tooftaa meeshaa waraanaa & dahoo argachuuf yooma jedhamee koree fi qondeesooni doktaroon nuu himan namoon abbaa qabsoo san wal barbaadaniiarihatanii aayyanaa kana kabajuf jefhu haga Saed waan kana osoo hin kaasiin eessaa turan?
   6.Ragaan haqaa ufuma saaxilamaniin mer qabsawoonni Waabee san silaa hin beekanni mee ijoollee Bunee,mee Karalleen mee Dawween gosinummaan tokko keessayyuu garree xiqqoo takko aayyanna miti Sadaqaa godhan yoo jette irraa bareeda
   7.Qabsoon Onbir June 1963 jalqabdee maalttuu Super Sumalee Revolutioon kan Sharmakee ajeessamee warranni mootummaa qabatte guyyaa guutee leessaa isaan filachiise?

   • kadiir abdurahman

    yaada fokkata amma mataa keessaan keessaa isiin rakkissuu san mataama keessaanni itti rakkatan malee namnii isiin rakkissuu dandeetan tokkollee hin jiru.kana sadarkaa duraatti qajjeelatti hubaadha, isiinnin jedha, yeroo hedduu gangeen dhalluuf foolattus dhallu hin dandeenyee.ammas kootti hin qabnee ergiifatanni abbaa seenaa ta’uuf fardii ija hin qabnee yaabatanni qillee keessaa bahuu hin dandeenyee sentaanni achii keessaa afaan bannuun keessaan seenaa keelleessaa abboottin keenyaa dhugaaf lafee isaannittin galmeessaan dhuysuu hin danda’uu. amma seenaa qabsa’otaa abbaan fedhee haa kabaaju. amma isiin maliif barrefama kana barreessuuf of rakkiiftan? yaada kiyyaa gabaabse isiin hubaachissuuf warra yaada fokkata qabuu hundaaf akka ifaa ta’utti akka amma isiin abbaa seenaa ta’uu barabaadan kanatti dubbiin fagoo jirtii, gabaabatti warra kaalleessaa hanbaa habaasha nyaate har’aa dee’uu sabbummaa of keessaa gaddii diddiguu, barbaaduu jechuu kiiyyaa, isiin irra loon baalee keessaatti dhalaattetuu sabbummaa beeka yoo jedhee an itti hin qanfadhuu hundaafu nagayaatii

  • Abbaa Biyyaa;Fayyaa ahi horii buli!

  • I am forever Oromo;Yaadni kee bareeda waan dansaadha.

   Sa’iid M Ali tis tahee kan biraatiif Ummanni Oromoo Seenaa hidalagaminiif Qabsoo:

   1.Somaaliyaa guddittii babal’isuuf jecha Abbootiin tee osoo hinhubatin barattoota Oromoo ficcisiisanii qawwee Ziyaad barreetiin Ummata Oromoo fixaniif isaan yaadatuuf jecha Oromoon Peenii kennu hinjiru!

   2.Atin Ilmaan isaanii tahuun waan bareeda;ammoo yeroo ammaan tanaa kana Siifii Abbaan kee ka jararraa hafee har’a jiru MN keessatti harka si qabatee bakka Oromoon rakkoo ufirraa dubbattu si geessaa jira moo Walgahii OPDO n dhokaanan Magaalaa lakkuu keessatti gaggeffattu si geessa?

   Mee namuma tokko maqaa naaf dhahi isin keessaa har’aan tana ka Qabsoo bilisummaa bira dhaabbatee deeggaraa jiru jiraa?Namni akka isin Reeffa isaanii lafa taakkuu takkatti gurgurattan isinitti hime hoo jiraa?Guyyammaan Octobar 20 sun gahee dhugaa kana osoo an ifa hinbaafne Biyyeen na hinnyaatin!!

   3’Kaleessaa Abbootiin tee tan isin har’a Ayyaana kabajnuuf malee jettan kun,Ummata Orommo Obboleewwan keennaa waanuma Amantii Kiristaanaa qaban qofaaf “istimaara”jechuun/Amaara jedhanii inumaahuu Nama kofoo keewwatu hunda Amaara jedhanii akka fixaa turan Abbaan kee siif himeeraa?maaloo osoo atiin har’aa kun jiraattee lubbuu Miskiinota keenna ka Baaleetiif Oromoota keenna Kan Shawaa baraartee maal qaba ture!Maal godhu ree Ibiddi Daaraa dhla jedhanii Siifii Abbaan kee har’aan tana Hanbaa OPDO irraa hafuu hindandeennee;kana Oromoo tolchee beeka.

   4. Mee waa siqaabsiwsuu!
   A.Juneeydii Saaddoo.
   B.Abbaa Duulaa gammadaa,
   C.Abbaa Abaluu….faati Yeroo ergamanii Biyya Ameerikaanii dhufan dhufaa jiran ka Ummanni Oromoo Dhiiraa dhalan Diqqaa guddaan Afaan tokkoon itti bahanii walgeettii isaanii cufa fashalsaa jiranii fi turan eessatti akka dhokatan nuuf himuu dandeettaa????Mana keetii fi mana Abbeetii ti Moo Isaanumaa qabsaawota hanbaa gaafasiiti nuun jechuuf deemtan?

   5.Somaaliyaa keessatti Warreen Nuti Oromoodha malee Somaalee Abboo hintaanu jedhanii didan maal akka tahan nuuf himuu dandeettaa?

   Qabsaawonni teenna Kanneen akka Aadam Jilootii fi Jaarraa abbaa gadaa ,akkasumas Jaallewwan biroo tanneen gaafas kaayoo baaneef hinlakkifnu jedhanii irratti cichan maaliif waggota san cufa hidhamanii dararamaa turan?Abbee siif himeeraa?

   • Abdiibor, adoo yeroo Mara oromoo tahee jechuun keetuu oromoo tahuu kee
    Ragaa(evidence)
    qabda?atinu ofira shakii qabda jechuu dha namni ati maqaa tuqxe kuni abban oromoo hadhaan haftoo dargii tahuu ni bektaa? Kan wa’ee Somale kan tuqxe rakkina yeroo sani yoo Hin bekne kan wani sii dubise sandwich qufuu keti homaa rakkina Hin qabuu waan yadeefi sitti fakkate hasawuu ni dandetaa?akkasumas Opdo kassette turte Dina’s jedhanis maqaan oromoo dargii numaan calitti ?yeroo dubattu Qayii Shibir Dargii qabadhuu !!!!! Kayoon qabna oromoo

   • @abdibor seenaa waggaa 50ffa kuni seenaa bu’aan innii hawaasa isaati fidee hangana jedhame tilmamaamu dandaaya mumiiti.umaatni oromoo diqaaf guddaan isaani seenaa kanaaf kabajaa guddaa qabaf ummatni oromoo yeroo ammaa seenaa kana itii boona jira, namni wantii takkaale irraa himuu hin jiru yoo nama sanyiin isaa oromoon alaa tahee malee seenaa diiniyyuu ragaa bahe jiru.seenaa kuni kan armaa gaheen warreegama lubbuu gottoota ilmaan oromoo ti kan atiin umaatni oromoo peeni hinkeenu jettuu waan kee nuttii himee malee waan oromoo hooma irraa hinbeektu, (yoo abbaan areeda qabaate ilmii areeda baaasa jedhan)

   • waan hinbeeknne irra osoo xeebu batte…!!!

  • Saba Koo,fayyaa tahi ‘Qurciin qurcii yoo hinjedhin…”jedhamaamii ree Dhimma kana Ummanni keenna Diinaaf fira isaa akka baruuf qaceellotti irratti barreessuf jiraanna!kijibdoota Sa’iid muhaammad Alirratti duulan kanneen takka takkaan waan beennuuf hujii isaanii waliin saaxiluuf jiraanna.

   Hundi isaanii ergamtoota wayyaaneerti!

   • Nama waan hin beekne ittii hinmurteesan hundii keessanu waa’ee seenaa ummata oromoo irraa hooma hin bektaani seenaan Said Mohamed Ali isaani dhiheesu hin jiruu yoo seenaa abbiiyoti dargii tahee malee

 7. Akkam bultan Oromoo?

  Daa’imman adaba hin qabnee kanneen nama arrabsan kanaaf deebii hin kennin yaa Obbo Sa’id. Oromoo jaalalaa fi kabajaa guddaa sii qaba. Tajaajilli keeyyuu ofii isaati dubbata. OSA-n immoo tarkaanfii mataa isaa fudhataa jira. Sareen ni dutti, imaltu ima deemti. Waca joollee kana dhiisaatii Oromoof hojjadhaa. Namni ishee beekuuyyuu hin jiru itti dhiisaa maaloo.

  • Yaa sabaa koo
   Daa’imaan adabaa Hin qabne Hin jiruu namni waan arrabaa qabuu yomiyuu ni arrabsamaa kanafuu debii kenne moo dhise arrabni yomuu irra Hin hafuu?namni maqaan dhahamee kun Oromo Tajaajilaa kenne jettu?durii namaa dhamsa amma Radio dabarsuun yoo xinxaltaani ilaltaan Tajaajilaa tahaa?dhiroo me irra debi’aa wal gafadhaa?gamma Kotin tajaajilatti Hin fudhuu
   Namuu garaa inni badee isaa waraa jedhuu oromoon yeroo mammakuu foon lafaa Jiruuf namni janjawaan kun lafaa maraa jiraa akka saree maratee
   Hubachisaa yaa umataa akka Hin dogongoree dinaa ofiraa egaa Guyyanis October 20,2013 qophiin isaan egaa jiruu akka irratti dhihaatan kabajaan afermtanii jirtuu..
   Waliin Duluu dhifne walii irratti duluf haa qabsofnuu Galatomaa

 8. Dinni duuba kan jiru natti fakkaata. Hundi keenya qalbi fi obsaan yaa hubannu. Kan hunda keenya hammatu hin jibbamu. Kayyoonumti guyyaa kana tokko gootota keenyaaf kabaja qabnu ibsuuf. Waanta isaan jalqaban akka fixaan baasnu waan goonu hunda gochu qabna. Bu’aa bahi fuldura keenya jiruuf of qopheesudha. Kan hubachu qabnu hundi keenya dubabtti jenne akka dinni ni dijju jiru akka wal nu dorgoomsisu beeku qabna. Gamtaan akka waliin hin yaane nuratti akka hojjatama jiru hundi kenya hubachuu qabna. Waanta walitti nu kakaasu hojatama. Malee guyyaa goototaa keenyaa waliin kabaju enyutu jibba. Waanta duuba adeemaa jirus hubachudha. Gar malees walitti bu’un qabsoof gaari miti beeka. Harkaa tokkon hojachaa harka biraan baleesudha.

  • Jimma yadii kee Baredaa garuu dinaa dubaa jiraa jechuu ketif Dhugaa tahuu malaa rakkini oromoo yeroo Hundaa kanumaa bekaa jedhaa?

 9. I am forever Oromo

  @ Abdibor, Akka Atin Said M. Ali taatelle numa beeyna. Osoo nama kabaja ufi eegatuu taate sila waan akkana hin barreesitu.Ati yoo ufii keeti kabajaa dhabde baratoota Oromo maalif hin kabajne? Haganuma mara rakashte? Abbootin teenna takkaa alagadhaaf osoo harka gad hin qabatin duan. Seenanis ni yaadata. Said Akka atin Cadre dargii taatee abbooti teenna akka kaayon isaani galma hin geenne godhu turte ni beyna. Oso nu saaxila si hin baafne ati if doksuun hin wayyu obboleessa. Abbootin keenna akka isaan umata sumaalee wajjin dhaabatani diina habesha (kan Said atinuu wajjin dalagu turte) ufiifi ummatta Oromo hundarra ittisuu turan seenan ni yaadata. Biyyeen akka Oso ummani Oromo yaada diinaa kan Said atin deemtun kana oso saaxila hin baane akka si nyaanne nutilleen ni hawwina. Bar atii kan jedha Zakariyaa wajjin General Waaqo Somaleedha Oromof loluu hin turre kan jettan. Oromoon hundaaf diini keennalleen akka inni Oromo lubbu isaa keenne ni beekan. Ardhas borus kaayoon isaa galma gayuuf abdii qabdi Oromoon hundi. “Gabrummaa Hiddan buqqqifnaa dadhabnu ilma itti guddifna”

  Kaayyoo qabna. Please join us on Oct. 20th In Twin Cities.

 10. Abdiibor
  ifirrat udanuu osso dhiftee si wayuu.attin enuu akka tateef, enuu waliin dalaga akka batee si beknaa. america dhuftee ABO if gotee, opdo wajjin haga amatuu waliin dalaguu kankee sun ummata oromo maraaf iffa.wa’ee opdo sirra enuut qubaa qaba? attin senaan attin qabduu kaa ilmaan oromo ficisisaa batee san wagga dhufuu nuf himtaa? ummani somalee dhaqee kaa oromo fixee jette. waee senaa maal beytaa? kaa gafaa kadree dargii turtee san nuf himtaa???????? yaa kaa guyya oromo ,halkaan Nafxanyaa.jechotaa baresutaa irra if qusadhuu. attin nama huduun madaa qabduu. namni huduun madaa qabuu bakka argee hin tahuu.ifirrat didiguuu kana dhisii.attin Said Mohamed Ali tahuu si beknaa,yoo dhiraa tatee gad bahii dubadhuu. internet gubbaat dhira ifii hin godhiin. bilisummaan akka sif dalaguu iffa bahaa dhaa. media birra kijibaa attin udantuu kana sif baresuu didee miti?

 11. seenaa waggaa 50ffa seenaa dhuuga akka tahee oromoo hundaatu ragaa seenaa galmaa aduunya keessati beekama namooni seenaa kana duraa dhabbaatan yoo diina fi ilmaan dhiiqala warraana hailesilesse taate malee

 12. Dr Ibrahim,
  Did you observe the language? Are these the people who are running the show? You should teach them what civility, respect and tolerance means.
  I would suggest you look left and right and go deeper to find the essence of this problem. I think this is the wisest thing you should do. As a leader, you need to go beyond and above this farce so that you hold the middle ground.
  As emerging Oromo leader, we expect you to give hope and reason for all sides or you are going to end up as our previous “leaders,” which is an utter failure.

 13. Sagantaa guddaa akkana nmani hin fedha. Wal dhabbin kan jiru akkaata sagantaa kana gaggesuuf adeemnudha. Waayee sagnataa kanaa irrattis waanan hin kaasne yoo jiraate gama kiyaan waaye suura maxanfameedha. Yaadan ani kenne garu “implicitly” yoo hubatte suura kana akkuma Said morme hin morma. Maalif?. Namoota Waaqoo Guutuu waliin turan (gruppii isaa) kan ta’an suurra isaan xixiqeesite kan isaa guddiftu hin deemsisa. Kan gruppii isaa ala ta’an hunda Huseen Bunee dabalate suura isaani xiqeesite isa jala kessu dogongora. Jarri kuni “independently” lultus ta’e degegrtu qabu. Kan ganda biraa dhisaati Huseen lubbuun osoo jirate “reaction” hin argita ture. Amma maal godhani qabsaa’aa kutaa biraalle “independently” hawaasa isaa sochoosu fudhani suura isaa xiqqessani kan Waaqoo Gutuu ol kaasan. Kuni dogongora guddaadha.

  Koreen hojii geggesitu kana hubachu akkamitti akka dadhabde naaf galu dide. Jalqabumaa kaasa koree hojii raawachiftu sagnataa kanaa oso ganda hunda keesa ta’e gaaridha. Akka amma jiran kanatti yoo ta’e ofumaaf qophessani nama waamuf fedhu fakaata. Namoota bakka adda addaa oso walitti fidani suuruma maxanfamu qabulle hin mari’atu ture. Waanta irratti walii galan ummata bal’aaf dhihaata. Kanaan dura “critics” yoon kennu kanas hin sirressu jedheen itti dhiise. Dr. Ibrahim isaaf waanti kuni ifa ta’u dideeti moo waanuma isaatu na dhibe. Dubbi gabaaba kana kan furu koree hojii raawachiftu “diversity” keenya eege ijaarudha. Isadha furtuun dubbi.

  • Namni galanii fudhatee homachaa qaqabataa akkumaa jedhaanii Internet gubbatti wa’ee suraa hasawuun kee heddu naa aja’ibse kanaaf yaada maxxansuu hawe gadi bahi dubadhuu akka dhiraa.Guyyanis October 20,2013 akka irratti argamtaan kabajaan aferamtaani jirtuu
   Galatomaaa!!!!!!!!!!!!!

 14. gadheen Nama yoo ifii waan dalaagu hin dandeene hujjii dhiirtii dalagduu irraa waan himtuu hin dhabduu kuni waan duruu jiraati. karaa birraatin akka attiin diina oromoo ta.aate ragaa iffiirati bahaa jirta ummaata oromootif iffii bahaa

 15. @champion now u want to show civility and respect suddenly. why didnt u think like this when u spent hours in your basement writing this false character assasination against this innocent individuals. You know who are running these show but u dont have guts to say crap so u bash about other ppl. see on Oct 20th ppl!!

 16. wantii akkana isaan godhaa walaalaf waanyoo akka tahee Nama maraafu galee jira dhuuga qabdaani seenaa ummata oromoo irra wantii beektan hin jirtuu yaa Nama keennaa. Said Mohamed jalaa hin deemina innuu lafa baddee seenaan innii beeku hin jiru yoo seenaa abbiiyoti dargii tahee malee. asduraa said Mohamed seenaa kijjiiba barreese (fake history)ittii kassaare kadir waddoo jedhee kitaaba kijjiiba baase turee. please and please October 20- 2013 koota seenaa dhuuga barraadha

  • Nuu koreem qindeessituun sagantaa kanaa waamichi lammi oromia hundaaf gonnu:
   A- Akka Ganda hin tahiin suuraa General Huseen Bunee fuula ol’aanaa irratti maxxansuun ragaa
   B-olola namootiin yaartuun oofituu osoo hin dhagahiin Seenaa Abbootiui kenna bifa ammayyaatiin kurfeesinne;
   1. Vidiyoo gootootaa amma lubbuun jiran maal nuu dhaaman ,Seenaa isaan dabarsan hoo maal fakkaataa NI MUL’IFAMA.
   2.Gaburummaa Hiddaan buqifinna yoo jennu dhaloonni har’aa qabsoo tana fuula dura furgaasiisuuf maal godhu akka qabu dookitarroonni kenna ilmaan elma lectura jnuu godhan
   3.walaaloon,Geerrarsaa fii Manzummaan Raayaa sagalee ol’aanaan galmaa oo’iissee dammaqissee harka dhahuun onnachiisa
   4.TPLF iyyuu Ijoollee Adawwaa qofaa.Nuu ijoolleen Nageellee fii Madda Walaanbuu jarra gadii miti .Mootummaa san akka lollee oromoo asiin dura garsiifineetti masaraa mootummaa miniliiki keessaa baafinne qabachuu wadaa kenna tokkummaa kennaan haroomisinnee tarkanfii kenna eegaluun akkaataa dandahamuu irratti marii bilchatan gama waajiraa siyaasaa tokummaa fii damee waraanaatiin ni dhihaata
   5.vidiyoon gaafa GENERAL WAAQOO AKEERAMEE BIYYAA GALUU /RABBI HAA ARAARAMUUFII/yeroo Boleeti Suyuum Masfinnii fii Mootummaa Oromia hogannoon ol’aanaa qeebalan fii yeroo Maddaati Elikoofitaraan geefamu ni mul’ifama dhaamsi achi irrattiu hogannoon mootummaa fii mangudolleen dabarsatan ni dhiyaata
   6.Waa’ee bara Onbiir irraa waan general Gaagammaa Keelloo katabee fii suuraa bara san kitaba san irratti maxanifamme ni mul’ifama
   C- Sagantaan kun cunfaa isaa walitti qabamee seenaa kun kitabaan akka katabamuu tahuu fii DR. Kadiroon barreessaa beekamaa waan taheef dalagaan kun isaatti sirnaan Eebbaa waliin itti kennama.
   Yaadachiisaa guyyaa kana kitabiin Dr. Kadiroo elema kan Ameerikaa V Ethiopia state jedhuun ni gurgurama namoon bitachuuf carraa hin argatiin balbal irratti isiin qophaa’ee jira
   Yaa ilmaan Oromoo Bilisummaa Aananii nama beekittu dhugaa kotta kottaa OCt,@0/2013 walii

   • Our 50th years of struggle for freedom;
    1.1963-1970 Real war aganist Habasha domination
    2.1973-1977 Oromoon Aabboo for sumalia expanstion
    3.1977-1991 fighting for Zoiyad Barree aganist Sumale kulisuum or sumaleland indepedance & living in refuge/Qoroyyoollee cump or in sumalia military & oromo Aabboo leaders live in Magishoo
    4.1991-1992 working with EPRDF/OPDO as Tokummaa party untile 2006 some of them in EPRDF parlama
    5.1992-1998 kenya /Nayirobi or refUge in kakuma
    6.1999-2000 resetalment process to USA
    7.2001-2013 live in USA & in some western countries

    Yaa Abjaddi Maaltuu Marduufaa foohaa
    Ati rafii kiyyaa garaan naa bohaa

    Oromoo jechuun Oromoo Qabboo
    Oromoo jechuun Oromoo Gadaa
    Oromoo hin tattuu sumallee Abboo

 17. Abbaa biyyaa! Yoo dubbattu nama seenaa oromoo beeku fakkatta nama seenaa oromoo hin beeynef.
  ati? Amma yeroo jecha gadigalaa tortoraa akkana kana haasoftu nama sammuun dhuuftee koomen yaadu fakkaatta! Maalif ? Yoo Jette yeroo ijoollen Bunee mee, KARALLEEN mee, DAAWWEN mee jettu. maal jechuu kankeeti?
  Laal amma asitti sumatu ragaa ifitti bahe akka ati warra inumaa kutaanimitii balbalaan saba qoqqoodu taate.

  So OROMOO TIYYA kan akkanaa kanatu nu keesa jiraa quba qabaadhaa.

  • Jarraa Buttaa:
   Beekuu dhabuun yakka miti.Yaadinni kiyya garuu gadii galoo tortooraa koomee gad jechuun haqa bakka kana jirtu goolguu hin dandahamuu.yaa obboo kiyya Oromummaa akka caaltuu tatte warra walaalleef yaada san katabe.Achi oolli osoo himteellee hin galuuf.Gosummaa malee gosiin jirachuu hin qabduu ilaalchi jedhu uumaa faleessuu ykn waakkachuu.Gaaffii keetiif deebiin yoo qajeelatti waan godhama jiru beekitte jechi ibaluuffaa jedhu silaa sii dinquu.Haqaa badhee jirtu yoo qoodiin Oromoo wakkatamme haa hafuu gosoon ani maqaa dhahee fii ibaluun ffaa jechuun yooma kabajaa aayyanna kana gad xiqeessan warri amma oktoobariif waamicha godha jiru gosaa iyyuu miti garree sammuun dhiphoo qalbiin doofee doomee tahuu yoo bakka dubbi irraa deemittu jiratte qajeelatti hubata.yoo ammoo jararraa tattee waan an katabee sii galluu.maaliif memoryiin koree qopheessittuu aayyanna oktoobar 20/2013 guutame abbaa qabsoo kana ganda kiyya jette cufamee jira .yoo hin tahiin mee kalatti lolli Baalee itti ture yooma xiqatte anbitti ani tuq gahee ol”aanaa qaban isaan keessaa kabajaa aayyanna kanaaf hirmataa jiru.Dubbi keessaa fagoo guyyaa san dhaqinne Oromia ilman isii hamatte dhaqii laalli.Galatoomi fayyaa tahii keessaa hubadhu haqaa falmadhu dhabadhu Seenaan gaarii seenaan qabuu dubbatte xurri isallee ifa yoo gadhiin kun seenaa osoo hin tahiin waa farsuu tahaa.Nagaa jiraadhu.

 18. kan wanyyuu osoo waanyuu kan horuu horaa bulti 30 qofa hafe kabajaa dhirroon keenna itti kufitte:
  * Mee Rabbii jedhaa Abeeraa Waaqoo akka nama Rabbi tahee Oromoo hundaatuu beekaa.Akka Rasulii kenna jedhan SAW ” GOOSUMMAAN HIN XIRROOYITTI IRRAA fagaadha ” jedhe haqa fii qixummaa akka dhabannu nuu gorsa malee akka waan hin nuu tahiinii nuu himan kanami
  * Mee hoganni tokkummaa /ULFO abeeraa Aliye Omar gosa nuun himani?
  *Ijoolleen tenna Rabbi galanni hagahuu taa nuu baratte qophii kana nuu gootte Dr.Ibraahim presdantii OSA qunnamitte warra eessaa hin gahan jedhan guddi gootte.Akka baratoota anbaa biroo barranne jette sammuu isii qofan waa murtu dubbi jarsaa kennaa dhageette deemitti
  *Warra kanneen kan Saed Ali koree godhatte haasawuu malee akka kenna dalagaa hin beekan haga nuu OSA dhaqinnee aayyana kana labsannu akkuma goototta kenna qawwee butattee qabsoo katetti nullee yaada Saedffaa butannee kunnoo bakkan gahaa jirra. Silaa osoo nuu Abban qabsoo osoo jirru silaa namni biraa maqaa kennaan galii argatta?
  *Mee dhiirroo yoo kitabiin 1000 maqaa jarra teenaatiin katabamee $50 yoo gurgurame qarshii $50000 dhaqaa yoo namni hirmaatu 1000 waa baase $$50 qofaayyuu baase $50000 biraa herregama xiqqoo kanaanuu $100000 argama kun kiisaa anbaa seenaa ree?
  *Nuu yoo tanne namni nuu nyaatuu nuu hin deemuu nama jalaa hindeemuu waliinllee hin deeminnuu aadaa godhanne .
  * Galii as Oromoon arjoomuu santimmi takka osoo baleesinne kitaabaa goototta tenna katabannee kan hafee qabsawootta amma jiraniif oolchinna malee akka jedhamu qoohattiin mallaqa addaan qoodamuu irratti bobbattu hin jiru
  Gaafas illee baasii tahee ni himama warri mallaqa kana nuu qoodama jettan akka Sumaleeti baratanitti olii gad orittan abdi muradha.
  Oktoobarri 20/2013 walii haa garru gh

  • waaan koflaa dhiiro meelaala waan namne kun bareesu kkkkkkkkk
   waan qaanya ijooleen nageele ijoole baale fi naanaya hundaa caalti

   akana jedhe{4.TPLF iyyuu Ijoollee Adawwaa qofaa.Nuu ijoolleen Nageellee fii Madda Walaanbuu jarra gadii miti .Mootummaa san akka lollee oromoo asiin dura garsiifineetti masaraa mootummaa miniliiki keessaa baafinn}

   kan biraa wannj koflaa yookaan salphinaa
   vidio gaafa wako biyatti galu du aan tplf dhiheesiti ka inni osoo jiru biyati galuu dide garsiifna je an
   {5.vidiyoon gaafa GENERAL WAAQOO AKEERAMEE BIYYAA GALUU /RABBI HAA ARAARAMUUFII/yeroo Boleeti Suyuum Masfinnii fii Mootummaa Oromia hogannoon ol’aanaa qeebalan fii yeroo Maddaati Elikoofitaraan geefamu ni mul’ifama dhaamsi achi irrattiu hogannoon mootummaa fii mangudolleen dabarsatan ni dhiyaata
   6.Waa’ee bara Onbiir irraa waan general Gaagammaa Keelloo katabee fii suuraa bara san kitaba san irratti ]

   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk uuuuuuuuu salphatan waan biraa barbaadadhaa san namati garsiisin

   Onibir Soowiraa maaltaae abaa

 19. Namichi MAQAAN isaa ORBIIR SOOWIRAA jedhamu kun afaan kee sirreeffadhu dura, ka ati jechuu barbaadde sila DHOOMBIR SOOWRAA jechuu keeti. Lammaffaa Yaanni kee yaada hedduu fokkataati,yaroo gari nuti ijoolle NAGEELLEE, Ijoollee MADDAWALAABUU jetta kuni kan argisiisuu akka ati yaanni kee irraa gadii tahe nu hubachiisa. Ati yaroo konyaa Gandaatiin Oromotti ufdhaaddu Oromoon akkamitti yaada kiyya kana laala jetta hin ilaaltu.OROMOON hundinuu tokko akka tokkotti laalama garuu ka ati konyaadhaan ufhimtu kun MATAAN YOOKII SURRIIN TEE waanuma akka qodaa bishaaniitti sitti buusan gadi baatee Oromoo keessatti jetta. NAGEELLEEFII MADDI-WALAABU lafa Oromoo hundaati nuti ijoollee Nageellee yaroo jettu maal akka agarsiisu yoo nama waa beeku ka dogogoraan jette taate Oromoo hunda dhiifama gaafadhu KONYAADHAAN ufdhaaduu kee san. Kan biraa waayee jibbanna nama irraa qabdu asirratti mul’ifataa jirta keessatuu SAID jettee maqaa nama sabboonaa OROMOO tokkoon yoo inni rakkinna qabaate akka nama Oromoo tokkotti waan inni balleesse yoo jiraate kana balleesite jedhii itti himi. Haasawakee surreeffadhu garuu yaroo tokko tokko namni gari waanuma ganda keessatti namoonni dogogoraan deeman ka ijoollee isaaniiti ganda keessatti haasawame ijoolleenis waan irraa ufqabuu hindandeenneef Hawaasa keessatti gadi baasu. Karaa biraa waayee rakkinna mataa keetii kan akka itti mallaqa qoodaman irraa waa jechaa jirta natti fakkaata namni waayee mallaqaa akka gochaa jirtan nuuf himi siin jechaa jiru hin argine,kunis akka ati nama waa hin beeyne akkasuma waanuma argite laaqataa jirtu mul’isa waan halkan hojachaa jirtu gadi uf-hinbaasinii yaada keetiifii haasawa kee ka walitti lalaaqama qabu kana akka uf sirreesitu gorsa siif kenna maaliif yoo jette akka waan si beekuutti jechoota kee irraa saalfadhee jira. Teessuma Oktoober ( October 20,2013) Haasawa kee irratti akkuma warra qopheessaa jirutti himaa jirta eega namnummaan Yaanni isaatuu asirratti fokkataa Konyaadhaan ufdhaadu akkamitti Oromoo hunda walitti waama akkuma asirratti yaanni kee hammaatutti wanti ati gootus sirraa fokkatuu hin ooluu mee yoo namni si wajji jiraate wajjiin ufsirreessi. Wanni Yaadamaa jiru yaada bal’aa seenaa qabu akka gaafadhee qorannee godhetti hedduu waan Oromoon hundinuu akka bal’innaan tahu hawwaa jirtu yaanni isaatis waggaa tokkoo ol deemee jira jedhamee himamaa jira garuu namootuma akkanaa ka SEENAA OROMOO- konyaa Gandaatti galchaa jirutu jira jedhama, jecha akkanaatis yaroon ilaalu jechoota KEE keessatti hedduu calanqisa garuu ati nama tokko kanneen biraa akka yaada kee kana kan isaaniitis kanumaan akka walfakkaatu beekuu hin dandeenne. IRRA DEDDEEBI”EE KAN SIIN JEDHU HAASOFNI KEE HEDDUU LAAQAMAADHA UF SIRREESSI NUTI IJOOLLEE NAGEELLEE YOOKII MADDA_WALAABUU_ jettee Konyaadhaan uf hin dhaadin yaada hedduu badaati.

  • onbir soowira, garaa, naaf yaadi. gama gammaana if goote akka attiin Nama tokkoo ta,aate beekama ololaaf diinumaa hooma duraanu nuttii siiti beknu tuni hujii teetti waan harayyaa hin finnee dalaaguma tee dalaaga jirta namni yoo salphaati akka kee kana rabbii ilmaa Nama hin godhii.

 20. Abdibor.
  Ati maal gootaa du,aa,ii ifiif goota hin rakkatin nuyyuu siif goonaa
  Ammoo yoo dhuguma ifitti amantaa qabaatte inumaa guyyaa San (oct20-2013) carraan siif kennamaa Dubbii bushooftuu Amma asirratti barreesite tana himuu hin Oolin:
  Garuu GENELAL ,WAAQOO’GUUTUU oromoo dhiisii diinni oromootuu kan inni irrati qabsaaha ture akka inni oromoo qofaaf qabsaahaa ture tolchanii beekan
  So yeroo qawwee ZIYAAD BARREETIN Nama keenna fixan jettu.
  Inumaa nama kofoo uffatu fixaa turan jettu dhuguma si gaafadhaa mootummaa nafxanyoota DARGII? moo kan HAILESILLASEETU? siif katabe barreeffama kana
  Mootumaan wayyaanetis Waan akkanaa kana akkasaan hin jenne Ni beeynaa.
  JAARRAA ABBAA GADAA, K HUSEEN BUNEE, K AADAM JILOO, ti fi gootowwan akka isaanii hundaa si caala jaalanna
  Isaanis GENERAL WAAQOO GUITUU si caala jaalatan
  Oromoon milliona 45tis akkasuma jaallatu
  Waan haasoftu kana mee bakkuma irraa fidde
  Oromoon marti dhagayuu feetii himi ragaa wajjiin
  Fayyaa tahi!

  • WORD OF HAJI ADAM SADO
   ———————————-
   Once Sheikh Abubakr asked Hajji Adam why he kept going to Dirre, why he continued
   his muuda. Hajji Adam then said: ‘Shut up, you don’t know about our doings. We don’t
   believe in stones or trees, we don’t say that Sheikh Hussein is God. But we have to meet
   other Oromo. We don’t have any office, we don’t have any written records, we don’t
   have any other way to communicate. We need to meet at Dirre………….DO U KNOW WHY HAJI ADAM SADO REFUSED SHEIK ABUBAKR .
   Photo
   481Li

 21. waaan koflaa dhiiro meelaala waan namne kun bareesu kkkkkkkkk
  waan qaanya ijooleen nageele ijoole baale fi naanaya hundaa caalti

  akana jedhe{4.TPLF iyyuu Ijoollee Adawwaa qofaa.Nuu ijoolleen Nageellee fii Madda Walaanbuu jarra gadii miti .Mootummaa san akka lollee oromoo asiin dura garsiifineetti masaraa mootummaa miniliiki keessaa baafinn}

  kan biraa wannj koflaa yookaan salphinaa
  vidio gaafa wako biyatti galu du aan tplf dhiheesiti ka inni osoo jiru biyati galuu dide garsiifna je an
  {5.vidiyoon gaafa GENERAL WAAQOO AKEERAMEE BIYYAA GALUU /RABBI HAA ARAARAMUUFII/yeroo Boleeti Suyuum Masfinnii fii Mootummaa Oromia hogannoon ol’aanaa qeebalan fii yeroo Maddaati Elikoofitaraan geefamu ni mul’ifama dhaamsi achi irrattiu hogannoon mootummaa fii mangudolleen dabarsatan ni dhiyaata
  6.Waa’ee bara Onbiir irraa waan general Gaagammaa Keelloo katabee fii suuraa bara san kitaba san irratti ]

  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk uuuuuuuuu salphatan waan biraa barbaadadhaa san namati garsiisin

  Onibir Soowiraa maaltaae abaa

 22. Namni ka jechaa jiruuf seenalleen ka jechaa jiru Hogganoonni Sochiilee Fincala Ummata Oromoo kan gandaatiimitiidha;Ayyaanuma kanaa Ayyaana OPDOnuu kabajjeef maaliif nurraa hanqiftaniidha
  warreen har’aan tana maqootii Gootota tanaatin Daldaaluu fedhu Eennu faadha?

  Wati haarofni nu garsiisuuf deeman hoo maali?Maraafuu Viidiyoo gaafa Du’a issanii kana laalatii waan MN keessatti dalagamaa jirullee argaatumaan jirraa;maaliif Seenaa akka uf duuba deebisuu fedhan namaaf hingalu1

  Maraafuu VIDIYoon OPDO rraa nuuf fidanii dhufan kanneeniin alaamitii itti dhihaadha!!

  http://www.youtube.com/watch?v=ECBBC-4peyg&feature=player_embedded

 23. @Garaa ykn Onbir Sowiraa nama atin taate beekamadha Please akkanat uf qaanyessu kana maalif hin dhifne? Atin ZAkariyaa akka taate beekame..ajaiba dhugumat! asumat wal hima asumat waan hamtuu irrat waliin dhabata maal isan? yeroo atin jecha hamaa akkana koree qindeesituu ayyaana kanatirra barreesite ufumaa deebitee kofaltu ba’ee salphadha! Obboleessa nuti ilmaan biyya takka wal ha kabajnuu..yo atin dura uf kabajje nuti si kabajna… qophiin ayyanichaa baldhinaan ni dhihaata waan namni ijjoo jalee qabu asirra kahu tanaa mitii…Very dissapointing to see ppl act so hypocritical

 24. Abdibor; bakka silaa seenaa gudda Oromo kana barreesitee ummataaf dhiheessitu. kasaartee waan hamaa katabuu qofat hafte. Namni waan dhugaatin hin deemne akka kasaaru beekkama…..Sorry Said Ali you have nobody to blame for this blunder but your own evil-filled soul…..

  • Oromoon Akka Gosoota 200 ol qabdu qorannooleen hedduun ragaa bahu.
   Kun faayaa fi badhaadhinna akkasumas bal’inna Ummata keennaa agarssisa.

   Qoodni murnoonnii fi miseensonni Gosoota oromoo Kunniin Sochii bifa jaarmiya Siyaasatiinifi bifa fincila Diddaa gabrummaa garagaraatin kafalaa turan ka walii gadiitimiti.Galanni isaaniitis Bilisummaadha jenna.

   Haatahu malee kaleenna kana Sababa hinbeekkamneen Namoonni Miseensa hawaasa keenna kan Caasaa Diinatti hidhata qabanii fi Miseensota Dhaaba Tokkochummaa turan,sunuu kan ganda tokkoo qofti waldhabbii hinbarbaachifne maqaa Qabsoo hidhanoo Wagaa 50ffaa oromoota Baalee kabajna sirna jedhuun afanfaajjii hinbarbaachifnee fi waldhabbii Diinaf yoo tahe malee Oromootuma naanoo tokkootiifuu bu’aa hinqabne Ummata keenna jedutti habaqaalaa jiran.

   Kun Ilmaan teenna Biyya kanatti dhalatan Aadaa fi Seenaa gadhee hanbaa hinqabne dhalchisuu akka barbaadan hinhubatin hinhafne.

   Kanaaf jecha Oromoonni keessattuu Minesota qubattan Amantiin,Aadan,naanoonii fi Ilaalcha Siyaasaa garaagara qabnuun osoo walhinqoodin Shira Oromoota Gosaan,Amantiin fi Kutaan qooqodanii bituuf Diinni Biyya keessattuu itti hinmilkaahin Biyya Bilisummaan keessatti jiraannu keessatti akka hinmilkoofne waan deemaa jiru ija qarummaatin akka hordofnu haa tahu kabajaa wajjiin!1

   Seenee bara dheeraa Sochii hirmaannaa oromootaa hnga tokko calaqqisuu dandahu linkii armaa gadii kana tuqadhaa Dubbifadhaa ! Oromiyaan Tokkummaa ilmaan Oromootin bilisoomti!

   Events in Oromo History During the Reign of Haile Selassie
   Date
   Event
   1928
   Oromo peasants and nomads in Yejju, Rayya or Wajerat districts of present southern Tigray and northern Wallo revolted against the rule of Haile Selassie and refused to pay the heavy taxes imposed on them. The government dispatched troops to put down the revolt. The peasants with few arms they possessed were able to defeat the troops and capture a large quantity of arms and ammunition. Additional arms were obtained by the nomads from the Red Sea coast in Tajura.
   1929
   The Oromo fighters of the revolt in Yejju and Rayya controlled a large part of their area and closed the trade route that connected Dasee, the capital of Wallo, to the south. In a battle with the government forces in October 1929, the Oromo fighters captured 2,000 rifles and 12,000 cartridges.
   1930
   Tafari Makonnen, throne name Haile Sellassie I, Conquering Lion of the Tribe of Judah, Elect of God and Emperor of Ethiopia, succeeded Zawditu to the throne.
   1930
   A large government force, led by the war minister, Mulugeta, arrived in Yejju and Rayya regions. The Oromo fighters put up stiff resistance. The Oromo resistance was finally put down, although temporarily, mainly by the use of airplanes. It was the first time airplanes were ever used in a war in the Empire.
   1931
   The first constitution of Ethiopia was introduced. In this document the term “Abyssinia” was dropped in favor of “Ethiopia,” thereby defining Abyssinians and all the colonized peoples as “Ethiopians.”
   1933
   Jimma was fully incorporated into the Ethiopian Empire.
   1933
   As the colonial government strengthened its grasp on Oromia and consolidated its power, the situation concerning land and property for Oromo worsened. In 1933 Haile Selassie passed a law decreeing that “… once a person was given to a naftanya he was not allowed to leave the land against the landlord’s will … ”
   1935
   League of Nations Report C.240, M.171, VII, p.41: “The inhabitants of the conquered country were registered in families by the Abyssinian chiefs, and to every family of Abyssinians settled in the country there is assigned one or more families of the conquered as gabbar. The gabbar family is obliged to support the Abyssinian family, it gives that family its own lands, builds and maintains, the huts in which it lives, cultivates the fields, grazes the cattle, and carries to every kind of work and performs all possible services for the Abyssinian family. All this is done without any remuneration, merely in token of the perpetual servitude resulting from the defeat sustained thirty years ago.”
   1935/1936
   The Jimma Oromo rose up and attacked colonial officials and settlers, just prior to the Italian invasion. At the time of the Italian invasion, the Jimma population used the situation to their advantage and routed the naftanyas. This doesn’t mean they preferred the Italians as masters. In fact, at the time of the Italian invasion of 1936, the Sultan of Jimma, Abbaa Jobir, joined the other Oromo leaders in the region in the independence movement and the establishment of the Western Oromo Confederation.
   1936-1941
   The Italian Fascist regime invaded the Ethiopian Empire in revenge for Italy’s defeat at the Battle of Adwa some 40 years earlier.
   The Oromo resisted Italian occupation everywhere because they wanted freedom and naturally did not want to substitute one master for another.
   A. Sbacchi, “Ethiopia Under Mussolini’s Fascism and Colonial Experience,” noted “The Oromo … gained more in the long run than the Amhara from the Italian occupation of Ethiopia, but were not always too cooperative and did not live up to Italian expectations.”
   The Oromo language was used in courts and on radio for the first time. Even some literature appeared in the Oromo language. Haile Sellasie, upon his restoration by the British and against the wishes of the Oromo people, reversed all these positive developments.
   1936
   Western Oromo leaders refused to send troops to take part in the battle against the Italians in the northern front. Thirty-three local leaders of western Oromia formed the “Western Oromo Confederation” under the leadership of Kumsa Moroda, alias Habte Mariam Moroda, and appealed to the League of Nations through the British Consul in Gore for recognition and membership. The request was ignored. During the same time, the British Government was requested to establish mandate over the “Western Oromo Confederation” until it achieved self-government. The British refused to give their support.
   1935/1936
   Oromo of Rayya and Qobbo were fighting Haile Selassie’s army. At one point, on April 3, 1936 near Ashange Lake, they almost trapped Haile Selassie himself fleeing from the Italians. He never put his feet in this area again after that. During the same period, the Oromo guerrillas attacked the retreating Ethiopian army led by Ras Mulugeta and inflicted heavy casualties. They revenged his earlier (1930) aerial attack on them by killing his son; he himself narrowly escaped. One of the reasons for the attack was, the Ethiopian army on its way to the war had looted the property of the Oromo communities.
   1941
   After the Italian defeat and expulsion, many Oromo communities opposed the restoration of Haile Selassie and gabbar (tenancy) system abolished by the Italians. The uprising of Oromo communities in Rayya, Shawa, Hararge, Jimma, etc, were a few centers of opposition.
   The Oromo rebellion at Qobbo effectively cut off all communication between Addis Ababa and Asmara. The Oromo guerrillas in Rayya liberated a large area of the territory and gained control of it for several months.
   The central and eastern Oromia leaders petitioned the British government for the establishment of an independent Oromia Republic. The request was denied and Haile Selassie was reinstated, which brought to an end for the time being, Oromo’s hope for immediate independence.
   1943
   Somalis, under British and Italian colonial rule, organized themselves under the name “Somali Youth League (SYL)” or “Kulub” to struggle for their independence. When news of this organization reached the neighboring Oromo, Harari and Somalis of Hararge, they in turn began to secretly organize to seek liberation from Ethiopian rule.
   1943
   The Oromo uprising in Rayya was temporarily suppressed with the assistance of the British Royal Air Force stationed in Aden. Many of the leaders of the Oromo movement were also implicated in the Woyane revolt in Tigray in 1943.
   1945
   Oromo communities from Jaarso and Baabbile of eastern Oromia began armed struggle, following the creation of the Somali Youth League in British and Italian Somaliland. Within a short time, they liberated large areas in eastern Hararge, except for large towns like Harrar and Dire Dawa. The Ethiopian government reacted with unexpected violence, and killed many people, razed the countryside, destroyed mosques and other religious centers and property. The fighting subsided temporarily.
   1945
   The Jile, pastoral Oromo communities, were evicted from their lands in the upper and middle Hawas (Awash) valley, around Qoqaa (present Qoqaa Dam) and Wanji. Their land was given to Handels Vereniging Amsterdam (HVA), a Dutch firm, with sugar plantations and processing. Those who survived the onslaught of the Ethiopian army among the Jile community of Karrayyu disintegrated and disappeared. The surviving Karrayyu communities moved further south and joined thier kin in the middle Hawas valley.
   1946
   At a place called Waleenso near Bookee in Harbo province, Oromo nationalists in the surrounding area organized themselves and fought the colonial regime. The movement was a continuation of that of the previous year and was also in opposition to the restoration of tenancy that had been abolished by the Italians. Among the leaders were Mohammed Jilo and M. Jawwe, who had gained experience in the use of modern arms and fighting during the Italian occupation. The fighters laid down their arms only after they were assured they could continue to administer their area without the interference of the colonial administration.
   1947
   The Somali Youth League (SYL) invited Oromo and other groups in Hararge to join them in the struggle against the three colonial powers in the region, British, Italians and Ethiopians, and to build one country together. For fear of unnecessarily aggravating Ethiopian authorities too early, the use of Oromo in the name of the organization was avoided and it was agreed to conduct the struggle under the SYL. But it was perhaps a mistake of historic significance that has plagued the Oromo national struggle up to this moment.
   1948
   Oromo leaders in Hararge were able to smuggle in arms through Djibouti. Fighting started simultaneously in British Somaliland and Hararge. This created fear among the settlers. The government was able to suppress the movement after a lot of bloodshed, arrest and imprisonment. Following this event, SYL offices in Harar, Dire Dawa, Dadar, Ginnir, etc were closed down.
   1947/1948
   The Rayya Oromo rose up in arms again. Again after they had liberated a large area of their land, the movement was stopped when the British Royal Air Force in Aden at the request of the Ethiopian regime, savagely bombed the Oromo guerrilla positions.
   1950s
   A peasant revolt broke out in the Dawwe area. The continuous harassment and unwarranted confiscation of Oromo property by the settlers was the immediate cause of the revolt. The Oromo organized themselves into guerrilla forces and forced the colonial settlers and administrators out of the area. Soon the revolt spread and covered a wider area. The guerrilla defeated the government troops, who were sent to quell the revolt, several times and captured arms and ammunition. After several attempts to subdue them with a regular army failed, a detachment of the Imperial Body Guard with combat experience in Korea, led by one of Haile Selassie’s generals, in an act of barbarism massacred more than 700 of those who gave themselves up peacefully. Previously, one of the local leaders, Ali Dullatti, slipped out of the war area secretly and traveled to Addis Ababa to appeal to the Emperor, who agreed on amnesty to the fighters.
   1955
   Alaqa Taye, an Abyssinian court historian, alleged that in the 14th and 15th centuries the Oromo migrated from Asia and Madagascar.
   Haile Sellasie revised his constitution.
   1956
   An Oromo scholar, Sheikh Bakri Saphalo, discovered a script for writing Oromiffa; the script gained popularity in some parts of eastern Oromia, before it was discovered by the Abyssinian colonial authorities and suppressed.
   1956
   A radio program, called the Voice of Harar Oromo, broadcasted in the Oromo language from Egypt. The Oromo and few Adares behind this project (organized as Harar Oromo) came to Egypt after the crackdown on SYL in 1948 in Hararge.
   1960s
   A few Oromo youth organized themselves, with the encouragement and financial support of some Oromo nationalists, into an Oromo cultural troupe called Afran Qallo, after the four major Oromo clans of the region, in Dire Dawa town. In addition to the regular show in Dire Dawa, the group traveled to other towns in the regions and staged musical shows and enjoyed tremendous popularity. The popular singer, Ali Birraa, was a member of this group.
   Somali radio started a program in the Oromo language. At the time, there was no Oromo language program on Ethiopian radio. It was a new development and was very effective in educating the Oromo people about their own position and situation in the Empire.
   1960
   Somalia became independent. Prior to this, members of Somali Youth League reorganized and opened an office in Mogadishu under the name of the Liberation Front for the Somali West (LFSW) or “Somali Galbed.” Its main objective was to regain ‘the lost territories of Somalia’ – referring to Hararge, Arsi, Baale and Sidamo – and annex them to Somalia.
   1960
   A coup d’etat to topple the Haile Selassie Monarchy failed. Oromo officers (such as Taddasaa Biru, Jaagamaa Keello, Waqejira Serda, Dawit Abdi and Major Qadida Guremeysa) loyal to the Emperor were instrumental in failing the coup. And yet they were suspected of disloyalty and subjected to discrimination by the authorities. Such a policy not only angered Oromo officers, but also encouraged them to be involved in political activities.
   Dec 1960
   The United Nations passed Resolution 1514 XV, which defined colonialism as “the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation.” The establishment of the Ethiopian rule in Oromia and the subsequent all-out attempts at destroying Oromo culture, norms, values and beliefs and its replacement by that of Abyssinians has fitted the UN’s definition of “colonialism.”
   1961
   The new Somali government opened an embassy in Cairo. Some of the embassy staff who had a long history of involvement with SYL and the creation of LFSW put a lot of pressure on the Oromo, including snatching passports, canceling scholarships, etc. to accept the LFSW. The Oromo refused to adopt a Somali identity.
   24 Jan, 1963
   In the early 1960s several self-help associations mushroomed in the Empire. Among such self-help communities of the time were the Shawa Tuullama and Jibaat and Macha in Shawa. These two merged and formed the Macha-Tuullama Welfare Association (MTWA). MTWA was formed in accordance with Article 45 of his Imperial Majesty’s 1955 revised Constitution and Article 14, Number 505 of the Civil Code of the Ethiopian Empire as a civilian self-help association. Its logo, designed by Haile Mariam Gamada, was the Odaa (sycamore tree), the symbol of freedom and self-administration. Haile Mariam Gamada also coined the name of the Association.
   1963
   Many of the now disbanded Harar Oromo organization members moved to Somalia, joined LFSW and dominated it. Realizing this, the Ogaden Somali withdrew from the LFSW and formed its own organization, the Ogaden Somali Liberation Front (OSLF). For all practical purposes, LFSW was an Oromo organization.
   1963

   Independent of the outside group, armed struggle started in Baale. Like almost all of its predecessors, the issue that triggered the Baale armed uprising was conflict on land use. Waaqo Guutu and about 40 others revolted against the government order to sent back Oromo who moved to Sidamo from Baale during that period. With the assistance of Somalis who were treated in similar manner, Waaqo Guutu’s force moved to Dallo, the birthplace of Waaqo, and joined old friends like Aliyyi Chirri, who had already revolted and were in the Madda Walaabu forest. The first time the join Waaqo/Chirri guerilla force encountered the enemy was at Malkaa Arganno, where they tasted their fist victory. From there, they advanced to the towns of Oborso and Bidere and liberated them.
   May 1964
   The Macha-Tullama Welfare Association (MTWA) was permitted by the government to function as a self-help organization in the Shawa region. After this permit, MTWA’s leaders started mobilizing the Oromo through public gatherings.
   23 June, 1964
   The Macha-Tuullama Welfare Association became highly publicized and gained members in thousands. This was triggered by the politically charged speeches of General Taddasaa Birru delivered at the regular meetings of the Association. This was after his meetings with the Prime Minister, Akelilu Habete Wolde, and other high officials at which the Prime Minister took Taddasaa for an Amhara and shared secret state policies with him that restricted non-Amhara to high posts in all government institutions and those entering higher education institutions.
   Public rallies and meetings were organized in villages, towns and cities in several parts of Oromia where the Association leaders and cadres spoke. The government was particularly disturbed when persons like General Taddasaa, who they took for an Amhara or considered Amharized for all practical purposes not only openly identify himself as an Oromo but articulated his people’s position and dissatisfaction with the government.
   1964
   The Waaqo/Chirri rebellion spread like forest fire through Dallo, Waabee and other provinces. More leaders with hundreds of followers went to Somalia and received assistance. They used classical guerrilla tactics operating out of bases in the dense forests and mountains of Baale. The guerrillas made constant raids on the colonial force and army outposts and roads to make it difficult for the army to move or to receive supplies. Some of the prominent leaders in the Baale uprising were Waaqo Guutu, Waaqo Luugo, Aliyyi Chirri, Abbaa Washa and Hajji Yisihaq.
   1965
   The top leaders of the MTWA and the Baale rebellion met secretly and discussed how best to coordinate their activities. The man who was instrumental in bringing the two movements together was Ahmad Buna, a school teacher, a long time member of the MTWA and one of the founders of the Oromo Liberation Front in 1974.
   15 May, 1966
   The MTWA organized a mass gathering at Itayaa, in Arsi. Haile Selassie’s government did everything to prevent the meeting from taking place, but to no avail. It’s estimated that as many as 100,000 Oromo peasants from the Arsi region might have participated in that gathering, which was a turning point in the short history of the Association as well as in modern Oromo history. Haji Robale Ture, one of the leaders of the Association, stated that as “streams join together to form a river, people also join together to be a nation to become a country,” calling on the Oromo to strengthen their unity and create their own country.
   1966
   The Ethiopian government attacked guerrilla positions in El-Karre province with airplanes. This was effective only due to the topography of the land, which was mostly flat and bare. The bombing of villages over all the regions was intensified with some effect, creating fear and horror among the population who were not used to this type of warfare.
   1966
   The government security force confiscated Mamo Mazamir’s “History of the Oromo” when they searched in house. Mamo Mazamir was an Oromo student in the Addis Ababa University (Haile Selassie I University) Law School and a member of MTWA. In addition to writing history, Mamo prepared a plan for a new government, a new constitution and distribution of land among the landless tenants.
   1966
   The MTWA opened more branch offices all over Oromia. Tesfaye Degaga established the Association’s branch office in Sidamo province. Abba Biya Abba Jobir and Dr. Moga Firissa established the Jimma branch office. Abera Yemer opened the office in Wallo. Shaykh Hussein Sura and Haji Adam Sado set up the office in the Baale region. In Illubabor and Hararge, the offices were established by Dr. Jamal Abdul Qadir and Qenzamach Abdulaziz Mohammed, respectively. Astede Habte Mariam, the only woman within the highest policy-making Board of the Association, formed the Wallagga branch office.
   15 Oct, 1966
   General Taddasaa Birru stated at a meeting in the town of Dheera in Arsi that the political goal of MTWA was to restore the inalienable rights of the Oromo people. He went on to say that the Oromo had nothing to expect from the Amhara rulers, and they would have to depend on themselves.
   Feb 1967
   Terrified by the Oromo national consciousness, both in Baale and Finfinne, a government conspiracy led to the explosion of a hand grenade in an Addis Ababa cinema. The regime immediately placed the responsibility at the door of the Macha-Tuullama Welfare Association and the Association was immediately banned. Several of the leaders and cadres were arrested and brought to trial before special court in February 1967.
   1967
   Using air cover, the Ethiopian army launched an all-out offensive in Dallo and Gannale to defeat the Baale rebellion. After some of the ferocious fighting, the army captured the towns of Hawo and Buluq in Dallo. But it was a temporary defeat to the guerrillas since they recaptured these places after a few weeks and the government offensive ended as a total failure. At this juncture, the Ethiopian government became desperate, and once again it turned to its patrons for help to rescue the Empire. The British sent over 400 British army engineers to build bridges and roads. One of the bridges that was of tremendous strategic importance was built over the Gannaale river. The American Air Force experts were brought in to improve the fire power of the Ethiopian Air Force jet fighters for more accurate air strikes. Several Israeli counter-insurgency and explosive experts were brought in to advise and guide the army. In spite of all these efforts, the guerrillas were able to repulse the enemy and continue to expand their area activity.
   1968
   The government persecuted leaders of the MTWA. Among the leaders, Mamo Mazamir, was sentenced to death by hanging while others, such as Haile Mariam Gamada and a few others were believed to have died from poisoning, later. General Taddasaa shot his way out when colonial security agents went to arrest him at his home.
   1969
   A military coup d’etat took place in Somalia, which brought a significant change of policy. Even though the president of the military government, General Siad Barre, was a staunch supporter of the liberation movements and all forces fighting the Ethiopian colonial rulers, support for the Oromo guerrilla in Baale was suspended and the supply of arms and ammunition ceased. The Ethiopian government exploited this situation by changing its tactics of confrontation to reconciliation.
   1970
   The leaders and the majority of the rank and file of the Baale rebellion laid down their arms after the Ethiopian government used Oromo generals like Jaagamaa Keello to get the sympathy and confidence of the movement leaders. Waaqo Guutu and a few others were invited to the capital where they met with the Emperor and were shown military facilities like the Imperial Air Force. As the leader of the movement, he had the title of General.
   1970
   A Liberation Front of Somali West (LFSW) delegation headed by the general secretary, Hussein Mohammed Ali, alias Hussein Sora, visited the Middle East. Hussein had been an active member of the Macha-Tuullama Welfare Association and had been to Somalia in 1967 when the Association was banned and its members persecuted.
   May 1971
   The underground agitation paper, “The Oromo: Voice Against Tyranny,” (issued by members who went underground in Addis Ababa following the ban on MTWA), stated … “An Oromo has no empire to build but a mission to break an imperial yoke, that makes this mission sacred and his sacrifices never too dear.”
   1971
   The LFSW in the Middle East changed its name to the “Ethiopian National Liberation Front.” The ENLF provided training to a few individuals in Aden and other friendly Arab countries and dispatched them to enter the country through northern Somalia – Barbara, Hargessa – to start an armed struggle. The group was tracked down and arrested with their weapons by Somali security forces, shortly after they disembarked. One person was shot and killed during the arrest. The rest and many of their collaborators in Somalia remained in the custody of the government until 1975.
   1973
   The ENLF made preparation to try to enter the country to start armed struggle for a second time. On the issue of the name of the organization, “Oromo” was favored, even though Hussein Sora continued to insist on “Ethiopia.” Hussein went back to Aden to continue foreign activities. The other members proceeded to Hararge where they received supplies sent in from Aden through Afar land and Wallo to Hararge. They established the first guerrilla base in the Charchar mountains in November 1973. In the field the name “Oromo” and not “Ethiopia” was used. Soon a new political situation developed which led to the taking over of power by the military in Ethiopia.
   1973
   Asmarom Legesse published “Gada: Three Approaches to the Study of African Society” in which he described the Gadaa system: “one of the most astonishing and instructive turns the evolution of human society has taken.”
   1973
   A body or a committee was created to coordinate the work of the underground study. After the banning of the MTWA in 1967, those members who escaped arrest continued the struggle both outside and inside the country where they operated clandestinely. Students, particularly those in the university, continued agitating through various means, including underground papers, such as “The Oromo Voice Against Tyranny” and “Kana Beektaa.”
   Dec 1973
   The leaders of the underground Macha-Tuullama movement organized a secret conference in Addis Ababa itself. Among the participants, Hussein Sora (Sheik Hussein) and Elemo Qilixxu (Baker Yusuf) came from the Middle East.
   January 1974
   The conference in December 1973 culminated in forming the Oromo Liberation Front (OLF). The first political program of the OLF (amended in 1976) was also the product of that conference. Those who formed the OLF were card-carrying members of the Macha-Tuullama Welfare Association (MTWA). In short, the OLF grew out of the MT movement.
   April 1974
   The first unit of the OLF guerrilla fighters led by Elemo Qilixxu launched an armed struggle in the highlands of Charchar, Eastern Oromia.
   1974
   Ethiopian Revolution toppled the Haile Selassie Monarchy.
   On September 12th, 1974, the Military Coordinating Committee (Derg) proclaimed itself as the Provisional Military Administration Council (PMAC) and took over the state and government power.
   At the end of 1974, to weaken and eliminate the major opposition groups in the urban centers, the Derg sent all university and high school students and teachers to rural areas on what was called “Development Through Cooperation Campaign” – Zamacha.

 25. Abdi Bor,eenu aka ati taate si bena wanti ati VIDo akana hiriba dabdedalagaa tee lakkifte asira kete umata kane nura hanbisu barbaduf ifaje Abera hangasu lafati balesu qofaf aka tahe nu maru siti byne dalaga fokatu akakana dhabi umani kena October 20 nura aka hinhafne abdi qabna.

  kayo qabna.

 26. Seenaa qabsaawota Oromoo seenaa Gandatti gadii deebisuuf Carraaqqii maqaa qabsoo Baaletti eegalamteen golguuf carraaquun yakka Seenaa Irratti raawatamuuf Minnaagamu waan Taheef nibalaaleffanna,

  Gaalee Armaan gadii qulucaa dubbifadhaa!!

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gadaa.com%2FMachaTuullama.html&ei=xcQ8Uum4NMjUyQHG74HQCg&usg=AFQjCNErJdijW_XxGSfcC855OLEqEqUY-Q

 27. yaa ilmaan oromoo wantii kuni harayyaa miti tuni dandii diini ummata keennaa irrati yeroo dheertuf nurraati dalaaga akka turee ammaas ittuma jiruu waan nutii wajjiin beeknu akka ta.aate ifa bahaa. kunis jechoota diinatif dalaaga diina akka tahee beekama namooni kaleesa jalee diina ardhaa moo leenjii duraan fudhaatan Saniin ilmaan oromootin boba’aani halkanii guyyaa figaa jiran. namni amma maqaa hedduu mogaafate ololaa oofa jiru @abba biyyaa @naaf yaadi @onbiir jedhamuu namuuma tokkoo akkasumaas maqaa biraale ni qaba. Namni kuni Nama kabajaa ifiif ummata oromoo hundaaf qabu miti. kunin kan dubbiini isaa akka DEPPEERA AJOOFTU kan ilalchi diina keessa hadhaaho Nama tokkuma ilmaan oromoo diiguf dhaabate jarmayaa oromoo diinan waltahee diiga ture. Nayroobi keessati hanga armaa hin dhufini duraati dhumaa 2006 baqqaatota fi ilmaan oromoo ajjeesa’COMMUNITY OROMOO diiga akka turee seennaan ni yaada ilmaan oromoo kan akka kanaafattuu nu keessa jira beek. koota seenna gootota qooda irraa fudhaa OCTO 20 2013 tokkuuman ilmaan oromoo haa jiraatu

  • Oromoo Tiyya:
   Dubbi aayyanna gosaa ganda keessatti garree quban gosa keessaa lakkayamtu ilaalcha ooiftuuti akka dayparaa ajaawaa moo olala atiin bantuu gandummaa irratti qabsawuu xirraha?
   Maraafuu, Yoo amantii musilma qabatte tahee ol’aantummaa ummataati amante “Gosummaan hin xiroyitti irraa fagadha” Nabi kenna nuu barsiisee SAW
   Siifii fakkatonni gandummaa garee xiqqoo jalaa gulfittan diinaa Oromoo akka atiin jettu nuu jennu ilaalcha diinaatillee akka hin tahiin qajeelatti beekinna.Summi Jahiluuman sii gootte midhaginni Oromiyaa ilmaan isii hundaa hammata.Rakkinni kee uf-dhiphiisuu warreen ati balaaleefachuuf dhamatte ammoo ilaalcha fagoo haqaa warreen jaliisuu orii’an saxilummaa akeekatan.
   Milkii garii Oct.20 siifii garree kooboo gandummaatiif ayyaneefatuuf sorachuu yaaduu.
   Kun dhaamsaa mayyiti guyyaa keellee Sab-boonootaan akka dabarfame garree gandaa sii gabaasuu hin oolan.Hin gaddiin dammaqqi Sabatti qixawwi
   Galatoomi
   Ijiifannoo Haqaa Rabbi irrayyi

   • @Abba biyya. yaa ilmaan oromoo Ayyaani kuni ayyaana ilmaan oromoo hundaa amatee jira yartuu Nama yoomilee oloola oftu hin dhabduu. namni rakkoo qabu waan namni maraa rakoo akka isaa San qabu sehee wanyooti akka sii godhaa yaadi attin baate kuni rakkoo qabduu ibsiite

 28. Gootootni Oromoo hojii boonsaa hojjatanii dabran.fkn Generaal Waaqoo Guutuu gooticha keenya.baay`ee mararfannu.gandoon maqaa gandaa malee maqaa sabaa hin beekne maqaa gootoota kanaatiin taphachutti kaate.akka sabaatti dubbachuu wanti dadhabdee maqaa gandaa kaaftu tunniin wayyaaneen isa akkasii hawaasa addunyaatti agarsiiftee maqaa dhiphoo nutti moggaasuu barbaaddi.warreen biyya hin qabne ilmaan loltootaa kan akka dargii loltoota karaa deemaa irraa dhalatan wanni isaan itophiyaa tikdem jedhaniif biyya hin qaban.Oromoon guddichi akka baharaa biyya Oromiyaa qabu Oromummaa lellisuu irra madda walaabuu fi nageelle lallisuun hangam akka duubatti hafne muldhisa waan ta`eef yaa lammii maqaa gandaa dhiisaa!!”dandeenyu ni kaafna dadhabnu ilma itti guddifna “jedhe kabajamaan J/Waaqo.maqaa gootaatiin taphattanii qabsoo gootaa gandatti gadi hin deebisinaa.