Categories: Aadaa

“YOO DUBBANNE BUUBBEE YOO CALLIFNE BUQQEE”

“Akka hin nyaanne
Zangaadaa marqitee
Akka hin dhiifne
Waa itti carreessitee”
Kunoo dubbiin tiyya
Tan akkasii taate
Gad baasee himachuu
Maalaatu na dhibe,
Callisee obsuus
Garaatu dadhabe
Furmaata hin garre
Malaa-marii dhabee.

Osoo wanni jedhan
Dilli tokko jiruu
Akka itti jedhantu
Nama dhiba garuu
“Yoo dubbanne buubbee
Yoo callifne buqqee”
Akkas narraa taate
Tanaatu na cinqe.

Obsuun silaa gaarii
Yeroo makmaakanii
Akki Oromoon jatte,
“Obsan warroomanii”
Yoo obsines garuu
Hin jiru furmaanni!

Yoon baasee dubbadhe
Furmaanni ni jiraa?
Nama meeqaatu
Yaada koo deeggara?
Natti wal qarqabdee
Sammuutoo diddiraa
Tana sossodaadheen
Afaan qaphe firraa.

Dhugaa lafa jirtu
Yoon baasee dubbadhe
Silaa bar gaarumaa
Furmaata argadhee
Kan fashalsuu dhufa
Dubbii faallaa godhee
Tana hundan argaan
Obsuun ciniinnadhe!

Meeqaatu obsee
Callisee hususe
Akka jedhu dhabee
If keessatti sase
Ana qofaa miti
Baay’eetu callisee
Shira xaxxuu sodaa
Firraa itti dhiise.

Obsuun barbaachisaa
Hanga yoom obsinaa?
Mataa lafat qabnee
Usnee ciniinnannaa?
Tan natti jirtulleen
Kunoo dubbii tanaa
Dubbachuu moo obsuu
Tamtu irra as aana?

Onneen too haphatte
Yaanni keessa guutee
Sammuun too jeeqamte
Yaadaan booji’amtee
Naaf himaa yaa firaa…
falli yoo jiraate.
Naaf himaa yaa firaa…
yoo falli jiraate.

bilisummaa

Recent Posts

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

2 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

2 months ago

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 months ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 months ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

4 months ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

4 months ago