Oduu Haaraya

Eleven persons arrested under illegal demonstration in Oslo

Oromo-Norwegians, representing the ethnic Oromo of Oromia in Ethiopia demonstrates this afternoon at a meeting organized by the Ethiopian authorities at the SAS hotel by Holberg place in Oslo.

Around 150 people had turned up to protest the event.

” It does not go peacefully. We must try to keep them away from the hotel entrance”, said operations manager of the Oslo police Hilde Walsø to Dagbladet 15.30 o’clock

Then no one was arrested.

-”It was decided that we would go to the arrests, but then they got one last chance, and when they chose to break up the demonstration, said Walsø.

During the selection, as it was not sought permission for, a total of 11 people arrested for public nuisance. No one was injured.

Oromia is a region in Ethiopia, with an estimated 27 million people. Oromo have their own language, and is the largest of the 80 different ethnic groups in Ethiopia. Yet they are largely sidelined politically.

Norway_anti-Woyanne_protest_28_April_2013—–
(Google Translation) (AP) Police come out with great force to gain control of a demonstration against the Ethiopian authorities outside the Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.
Sunday afternoon promoted major police forces out to stop a group of Ethiopians to take into Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Police said the demonstration was illegal and eleven people were arrested for public nuisance.
– It was originally announced a lawful demonstration outside Galleri Oslo, where the Ethiopian ambassador in Stockholm to participate in a meeting. When the meeting was canceled, was the demonstration outside the hotel, says operations manager Sven-Martin I told VG.
The protesters had first told to pull themselves away from the hotel across the street.
– They stood pressed against the doors of the hotel and we gave them permission to retire, I say.
The police came out with twelve police cars and dogs to keep track of the demonstrators.

Check Also

walloo

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in …

One comment

 1. AMANTAA!!!!!
  Saboontoota sabaa, qeerroo ilmaan biyyaa
  Daldalaa magaalaa, qotataan baadiyyaa
  Barataa – barsiisaan barnoota ammayyaa
  Wallistoota aadaa, faaya Oromiyaa
  Xiqqaa fi guddaan sabaa akkam jirtan fayyaa?
  Oromummaan dhuha, dhiiga kan dhaalmayaa
  Sab-boonummaan dhugaa hujiin adda bayaa
  Dukkanti dhabamte, baate aduun guyyaa
  Gargarii baafennee garree, halkanii fi guyyaa
  Hallayyaa bililee waatu keessa goohaa
  Guyyaa ni dhiha, halkan ni barihaa
  Gowwaan yoo callisan sodaaf nama sehaa
  Kan Kabaa kan kibbaa, bahaa hamma dhihaa
  Tokkummaa jabeessaa, marti waliin tahaa
  Maqaan hamaan hin’badu, abaar hamaan ni bahaa
  Rakkoo fi balloo waliin keessa ceehaa
  Tan dabarte gundoo, tan nu hafte guddoo
  Buddeena hadhaawaa, jireenya gadadoo
  Hangullaa dhabanii akka ilma saaddoo
  Osoo raaree hin’binne, yoo bitan faradoo
  Bakka tikaa dhabu, hadhaadhiyya madoo
  Jireenyi gabrummaa tokko hin’qabu sadoo
  Dandiin qabsoo dheeraa, tulluudhaa fi gadoo
  Hayyoota Oromoo dardaraa – manguddoo
  Gad bahaa dubbadhaa, firraa banaa girdoo;(2)
  Qabrii obbaleessaa namni ijaa arke
  Hubadhaa lamii koo nama tanfii arkee
  Juneedii Saaddoo barattoota rakkee
  Hidhaatti guuree, cubbuudhaan yakkee
  Jaartii hidha dhiisee, bahe biyyaa sokkee
  Mootummaan wayyaanee irraa kaase dhukkee
  Yaa ilma Oromoo gaafadhu sammuu kee
  OPDO’n haarawni, rakkatee, bokokee
  Dhiigaa fi aannan, summiin wali makee
  Nu obaasuuf deemaa gargar qabee kokkee
  Bakkuma jirtanii itti darbaa dikee;(2)
  Hirriiba dammaqaa, kan ciiftan ol ka’aa
  Kan deemtan dhaabadhaa, ofirra gad taa’aa
  Teenyee wal gaafannaa waan Oromoo dantaa
  Dabbaal mootii gaaraa halaalaa mullataa
  Bultiin wasaasaa abbaa dagalfataa
  Utubaan bultii; dagaleen dhaabataa
  Kan amantaa qabu dhaleeti dhungataa
  Dongoree hakaafee facaasee murataa
  ABO jabeessaa; qabaadhaa amantaa
  Saba maraa qabaa sobduu fi maraataa
  Diimaa fi Amaan Kadiir, kan akka Leencoo lataa
  Gubatee hin’garree, ibiddaan taphataa
  Hassen Husseen kan mataa kalooytaa
  Yoo laalan halaalaa islaama fakkaataa
  Rabbii guddaa dhiisee Leencoodhaaf dullataa
  Obbo Leencoo Baatii cubbuudhaan dhiqataa
  Nama hin’salfanne, baaragaa – gugataa
  Yoo halaalaa laalan suufaa – karabaattaa
  Qilixii hin’qabu fayyuma fakkaataa
  Dhara dhugaa godhee cubbuudhaan kakataa
  Dr. Beyan Asoba, Lichoo fi Abdataa
  Waan booyyeen nu goote seenaan waa dagataa?
  Migira Oromoo, hagaggaraa fi sutaa
  Mixaaxis, boqqolloo caccabsitee mataa
  Sab-boontoota sabaa taasiftee baqataa
  Ciisallee dhoowwitee hekeraa goototaa
  Jiruun hiyyoomsitee, seenaa Oromootaa;(2)
  Dhiiga goototaa, lafeen kakatanii
  Alaabaa Oromoo irbuudhaan seenanii
  Immiyyee toophiyaan dhiifama ja’anii
  Habashaa gadoomsuu kaayoo godhattanii
  Eenyu sobaa jiran, gargar baafattanii?(2)
  Hawwii Oromootaa, hamilee kolaasaa
  Kaayoo gabroomfataa, xurii itti cobsaa
  Daawwii gara-garaa akkuma dhadheessaa
  Yoo tokko ligide kan biraa mullisaa
  Movie AWO Norwayii tamsaasaa
  Daawwii micciiramaa Minnesota keessaa
  Qor-qalbii Oromoo cubbuun burjaajeessaa
  Sabboonaa – sabboontuu qabsoo raa fageessaa
  Arra diida bahee hubadhaa akka dansaa(2)
  Turubni maayyii, abbaan micciiramaa;
  Abbaa isa qoodu, raabsaan taphatamaa
  Joker ri maayyii Leencoo fi Diimaa
  AWO’n jalqaba, sunsumaa diiramaa
  Biyya Norway raa, xayyaaraan ergamaa
  Kan bara 2008 ti maqaan jijjiiramaa
  Arra walii baqee, ODF gungumaa
  Ilmaan Oromoo marti walii dhaamaa
  Lamuu hin’dagamnuu, gantootaan sobamaa;(2)
  Ilmaan Oromtichaa, dhala ayyo meetoo
  Okkotee ADO, gantootaa mallattoo
  Diina, nyaapha caalu, jallaa muka qottoo
  Nu dhaalchisuuf deemaa injijii fi cittoo
  Gargar saaqaa laalaa, hin’nyaatinaa dhoortoo;(2)
  Kan obbolaa fixe gandaan wali diraa
  Gosaa fi amantiin walirratti jaaraa
  Maqaa moggaafattee “ manguddoo araaraa”
  Rirmi dhaaba keessaa, buleeyyiin dharaa
  Nu guguruuf deemtii tolchaa firraa baraa;(2)
  Gad godhadhaa bahaa xuxxuuxii masalaa
  Sagalee xiqqeessaa, hafuura qaqallaa
  Kaayoodhaan cuccufaa, roga lamaan hulaa
  Lafti habashaa, Oromiyaan ollaa
  Maqaa moggaafatee, je’ee abbaa duulaa
  Minaasee G/Gorgis, wayyaaneetu dhalaa
  Goobanaa haarawni waa namaamii hoolaa
  Guyyaa qalmaa malee hin’arkuu samii callaa
  Akkuma waraaboo, bobbaan saa galgalaa
  Halaalaa suufaa fe’amaa wadalaa
  Murna abbaa garaa, dhegelaa fi ballaa
  Ofirraa eegadhaa, nama dhaabuu qullaa
  Akka Lichoo Bukraa fi Abdataa Baasiree
  Buddeena habashaa, xajjiidhaaf gororee
  Qawwee Oromoo fuudhee nyaaphaa raree
  Mootummaan wayyaanee hidhaa itti muree
  Buddeena nama quubsu, eeleeratti garree
  Fiixeensa ganamaa, qabbanaa fi hurree
  Siyaasaan ADO hubadhaa waan darree(2)
  Miilaa – mataa hin’qadu, afaanii fi hudduu
  Akkuma dhandhaarraa, jalaa – gubbaan dudduu
  Oromoo lakkisaa, habashaallee hin’sobduu
  Riphaan-riphxuu seennee hin’murru dhallaadduu
  Hogganni ODF Oromoof hin’gadduu
  Amantaa hinqaban cubbuudhaan ragaduu
  Hekeraa wayyaanee, mallasaaf sagaduu
  Masaraa habashaa, angoodhaaf araaduu
  Galmi ODF, nadhii deymaa hin’madduu
  Summiidha dhimmisaa, tan gubdee nu wadduu
  Irraa of eegadhaa sab-boontooni hunduu
  Bilisummaa dhugaa WBO dha kan fiduu
  Galmi ABO arra qulqullaawee, marti haa gammaduu
  Qanqee walabummaa, ibidda haa shiduu(2)
  Xiqqaa guddaan sabaa haa qabaannuu saffuu
  Bilisummaan dhugaa dhiigan malee hin’dhufuu
  Leenci bosonaa WBO’n haa gulufuu
  Qabsoo walabummaa gamtaan haatti fufuu
  Oromiyaa malee gadciisee hin’rafuu
  Rirma dhaaba keessaa qulqulleessaa gufuu(2)
  Wayyaaneen ni dhabamti!!!
  Itoophiyaan ni diigamti!!!
  Oromiyaan ni walaboomti!!!