Oduu Haaraya

GAREE LAMATUU JIRAA

 

Garee inni tokkoffaa

Oduu-ololaan wal-faalee                                                                                                                                    firaa diina  wallallee                                                                                                                                  Garaagarummaa yaadaa                                                                                                                                    adda addummaa siyaasaa                                                                                                                diinummatti lakkaa’ee                                                                                                                                      abaaree wal-akaa’ee
Shiraa laf-jala xaxee                                                                                                                                     wal-irraatti kakaasaa                                                                                                                                          Lammii lammitti duulchisaa!                                                                                                                     Guddaa ulfaataa namaa
Beekama kabajamaa                                                                                                                                    Hayyuu dhaaf qaroo sabaa
Ogeessaa golgaa jabaa..
xiqqeessee rakasiisaa                                                                                                                               egeree biyyaa doomsaa!                                                                                                                                   waan qqbatamaa malee                                                                                                                           Eebalu bar gantuu dha                                                                                                                               ebalummoo hattuu dha
Jedhee yoomuu hamatuu
Taasa xiqqoo hin saalfatu ..                                                                                                                     Dammaqaa wal-dammaqsaa                                                                                                                                    jette jettee oduu gandaa                                                                                                             hundeenshee dhabamsiisaa..

Garee inni lammaaffaa

Ana malee hin ta”uu                                                                                                                                          Anatu beekaa hunda caalaa                                                                                                                              anumaan na ilaalaa                                                                                                                              Jedhee guyyuu of-dhaadaatuu
Qabsoo blisummaa sabaa                                                                                                                                beekamtiidhaa oolfatu..
Garee gumii ijaarratee                                                                                                                  fafakkaattiwwan isaa
Warraa miiraan socho’uu                                                                                                                         habaqaaluu qilleensaa
Gadi fageenya hin qabnee                                                                                                                                      ka-hundeen irra keessaa                                                                                                                                       ka-harkaa walii  dhahuu                                                                                                                                   wabii badii waliif ta’uu..
Lachuu maaddaa rakkootii                                                                                                                        gufuu guddina hawaasaa                                                                                                                                qaanqee aduu dhaaf urjiittii                                                                                                                                       waaroo dumeessaa huwwisaa                                                                                                          Buubbee obonboleettii                                                                                                                                  habaqii kaattuu qullaa                                                                                                                                       Madaa dhukkubaa sabaa                                                                                                                          summii  xannachee dhullaa                                                                                                                          yoo calisnee ilaallee                                                                                                                                          boorii keenya  owwaalaa!

 

 

Tufaa  irraa

Email:  Ear_tuf12@hotmail.com

09/26/2014

Check Also

qabsaawoota

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia, …