Oduu Haaraya

Hanggaan fannafadhu lallabee si yaamee

Suma barbbaadata lafa meeqaan deemee

Oduman siif iyyuu mataan na molaawee
Arriin naan facaate dullomee goollaaawe

Gaara dakhan jenne dachii wali gahee
laggeen meqa ceehee tayba meeqa bahee

Takkaa gadi hin tenye egan si qaadhimee
Suma faanaan Eejjuu oliifii gad deemee

Lafeetoo sii gube coraa kho sii waade
Abeedhee siif booye iyyee sii gadoodee

Diiga sii gadi naqe libuu too sief knnee
Alaa mana dhabe hoojumis naan hafnee

Haaruman galfadhu hagan si dhaqabuu
Halli nan teeysisu lagoo baraan qabuu

Ani kha durii mitii kunoo siin beeysisaa
Si khadhaa hifadhe ar’a siin doorsisaa

Sumaan hin dhine gaa maalumaa si malaa
Qapsoo dhalan galchu anuumaa siin galaa

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …