Oduu Haaraya
shantam shubbisaa

Joohar Leencca kheenya jiraadhu ammalee

Rabbiin galatoosa mee durssee waa hallee
Ayyuub nurraa fuudhee joohar nu kafelee

Joohar Leencca kheenya jiraadhu ammalee
Kha ilmmaan nafxxanyaa qonddoo ija kuulee

Oboleeysi Khankkee Ayyuub Abuubakar
Kha seenaa Nyfxanaa godhe fanxar fanxar

Mooticha Nyafxxaynaa kha leencaan if yaamee
Olola Ayuubiin ifaa isaa dhaame

Ar’aas Jowhar kha’ee ani Oromo jennaan
Lubbuu bakkaan dhaban dhugaa itti hinan

Joowhar bulubul godhee afaan isaa dubbanna
lakkaawachuu feedha wallee war gowwaan

Yaa Joowhar jabaadhu dhugaan haa mul’atuu
Humaa irran kaayyati saroonni haadutuu

Odoo sareen duttuu leencci mooraa seenee
Waan fedheen galata sodaa maleeboonee

Joowha Mahamad yaa idda khaay Ayyub Abubarar Muummad Dhaerra Yaa heer falmmaa mirggaafii haqa aanaa aanttii issa yaa Bulldozer seenaa abaabuu isaa waala Amaari itti dhababe kheeyssa haadhee takka takkaan itti as baasuu jalqabe.
Yaa hayyuu murttiin habalee heeraa nuduraa hamttun sin arkkin si wajjin jirraa jabaadhu khunoo  oboleeyyan khee garayyu qoma dhawatee tumsaaf meeqaantamttu si maddiin ol kha’ee sagaa akka bakhkkaatiin lallabee gadoodee tumsaaf taree galee baroodutti jiraa.

Maqashaan hiddaa hidaa hin qabnne kha afaan malee afaa hin qabnee kha sitti bobbahuu yaalee baaragee ifirrtti albbahutti jiraa walii galli kheenya si wajjin jirra jabaan abbaan haqaa Rabbiin si wajjin haa jiraatu Si Jaaaaaaaaaaaaaalan!!

Check Also

toophiyaa31

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do …