MALOO ABDII HIN KUTINAA!! | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya
reefka warra baharatti dhumee

MALOO ABDII HIN KUTINAA!!

======================
Rabbiin nu badhaasee
namaan saamamnullee,
▶Osoo hundumaa qabnuu
beelawaan yaamamnullee,
▶Haqaaf osoo falmannuu
alagaan dhaanamnullee,
▶Cubbamnee biyyaa baanee
galaanaan nyaatamnullee,
▶Abdii hin kunnu rabbirraa
Isa qabnaa ammallee.!!!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▶Dhugaadha dubbiin keenna
hedduu nama dhamaasaa,
▶Inni kuun yeroo ta’u
Cubbuun nyaata rasaasaa,
▶kuun roorroo dheessee bahe
gatee haadhaaf abbaasaa,
▶Isa kaan diinni hedhee
maatiin adda facaasaa,
▶Roorroon yoo heddummaatu
qabsoof nama kakaasaa,
▶Abdii hin kutin lammiikoo
rabbiin keessaa nu baasaa,
▶Waan fideef kan beekullee
Isa qofaa balaasaa,
▶Kan barbaade kuffisee
guyyaa fedhes ol kaasaa,
▶Balaa rabbii obsinee
haa kadhannuu tolaasaa.!!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▶Roobuuf yeroo barbaadus
akka duumessa godhuu,
▶Gammachuu hedduus
fiduuf gaddaatu dursa jedhuu,
▶Numa qormaate malee
rabbiin eennullee hin miidhuu,
▶Balaan yoo jabaattellee
naaf obsi ciniinnadhuu.!!!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▶Hanga yoom du’a sabaa
himaa wol jabeessinaa?
▶Hanga yoo gara du’aa
du’a jalaa dheessinaa?
▶Maaliif du’a jalaa dheessuuf
awwaalas fageessinaa?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▶Lakki nuuf gamtee jirtii
eessaa garam dheessinaa?
▶Amma booda nu gahe
kaaneet wol jabeessinaa,
▶Diina nu barbadeessu
cimnee barbadeessinaa,
▶Akka nut-hindeebines
ufirraa fageessinaa,
▶Ari’uu qabna malee
akkam jalaa dheessinaa.!!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▶Mirga waaqni nuuf kenne
ufirraas hin butinaa,
▶Falmannee keessaa baanaa qarqaarsa rabbii wojjiin
MAALOO ABDII HIN KUTINAA!!

Check Also

kadiir Juhaar

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra …