Oduu Haaraya

Oromiyaan guyyaa ar’arraa kaafte bulchiinsa waraanaa saddeet jalatti akka bultu qondaaltoonni tika wayyannee murteessan jedhu

jeneraaloota

The military has officially taken over Oromia

Today high ranking military, intelligence and federal police officers held emergency security meeting with President of Oromia, Muktar Kedir, at his office located in Addis Ababa. The meeting was chaired by General Asefa Abiyu,Commissioner of Federal Police and Muktar Kedir, President of Oromia. In attendance were mostly military officers above the rank of Colonel and commanders of federal police.

Intelligence Officers presented analysis and assessment of security situation in Oromia, which concluded the civilian leadership has failed to contain the situation hence the matter is now a national security crisis. They proposed the military formally take over security operations in the region. Accordingly, Oromia has been subdivided into eight ( 8) military regions ( wetderawi ketena ) each to be led by military generals of ethnic Tigre. Civilian administration is cooperate and report to the commanding generals. The generals are to report to a command post which includes chief of armed forces, intelligence and federal police. Oromo generals strongly opposed the decision but no one heard them.

This is an official coup d’etat against civilian leaders in Oromia and perhaps the first step towards staging one at federal level. Stay tune for more details about which generals are put in charge and analysis how this impacts the ongoing conflict via Naf-tanan Gaadullo


Oromiyaan ifatti ajaja waraanaa jala galtee jirti

Guyyaa haráa ajajoonni Waraanaa, Tikaa fi Poolisa Federalaa oláanoon Finfinneetti kan argamu waajjira pirezdaantii Oromiyaa, Mukataar Kadir waliin walgahii dhimma tikaa ariifachiisaa geggeessanii jirani. Walgahichi kan hogganame komishinara Poolisa Federaalaa kan tahe Janaraal Asaffaa Abiyyuu fi pirezdaantii Oromiyaa Muktaar Kadirini. Walgahicha irratti warri qooda fudhate ammoo qondaalota waraanaa sadarkaakoloneelummaa ol jirani. Hogganoonni Tikaa walgahii kana irratti hirmaatan dhimma nageenya Oromiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa gamaaggamaa dhiheessaniin, bulchiinsi siiviilii rakkoo dhalate kana toyachuu akka dadhabee fi yeroo ammaa kanatti dhimmichi gara sadarkaa rakkoo tikaa biyyoolessaatti (national security crisis) akka ol guddatee jiru xiinxalani.

Waan taheefis, Oromiyaa keessatti dirqamni hojii nageenya eegsisuudhaa ajaja waraanaaf dabarfamee akka kennamu yaada dhiheessani. Haaluma kanaan, Oromiyaanzooniilee waraanaa saddeet ( 8) jalatti akka qoqqoodamtuu fi bulchiinsi waraanaa mata mataatti qondaala waraanaa oláanaa jiruun akka ajajamu murtaahee jira. Bulchiinsi siiviilii gargaaraa ajaja waraanaa qofa tahee akka hojjetuu fi gabaasa isaas kan galchu gara janaraalicha ajajaa bulchiinsa waraanaa sanitti akka tahuu qabu godhame. Janaraalonni ajajaa waraanaa saddeettanuu ammoo gabaasa isaanii kan galchanu gara Komaand Poostii (ajaja waraanaa walii galaa)tti akka tahe murtaahe. Ajajni waraanaa walii galaa kun ajajoota oláanoo Waraanaa, Tikaa fi Poolisa Federaalaa kan hammatu tahuun beekamee jira. Kana jechuun bulchiinsi siivilii Oromiyaa finqilcha mootummaa waraanawaa (military coup detat) aangorraa kaafamee jira. Kun ammoo tarkaanfii waraanni sadarkaa federaalaatti fudhatuu heduuf qophii duraa ta’uutu shakkama. Murtee kanas Jeneraalonni Oromoo garmalee kan morman tahus namni isaan dhagahe tokkollee hin turre. Janaraala isa kamtu bakka kam irratti muudamaa fi tarkaanfiin kun rakkoo Oromiyaa keessatti dhalatee jiru irratti dhiibbaa akkamii qabaata xiinxala jedhuuf walitti deebina.

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …