Qabsoon keenya hamma dhumaatti itti fufa... | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya
deeggartoota koree2

Qabsoon keenya hamma dhumaatti itti fufa…

Allahi akbe allahu akbar
Jeeynooni keenya oboleyan muslimaa ajaja amiirri sagaleen keenya haa dhagehamu baase hojirra olchuu fi amiraaf ajajamoota tahuu isaani fi qabsoo ademsa dheeraatif qophii tahuu isaanii jumata arran tanaa hojiin agarsiisaa jiran

deeggartoota koree

allah akber allahu akber

Check Also

sheek hajjii Copia di NXPowerLite

Sa’aa 24 keeysatti waajjirri nuuf haa gad dhiifamu!