Quuftee Of-wallaalte..! | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya
quuftee if wallaalte

Quuftee Of-wallaalte..!

Gaaditee hin elmattuu
Tola siif dhaabbataa
Sodaa takka malee
Elmattee ol-kaataa
Harmeen haati loonii
Manni isii gu’ee
Tokkichattii hin baatuu
Qe’een itti bonee
Saawwaan harkaa qabdu
Cufti baakkuu ta’ee
Ati hortee hin bobbaafnee
Tiksitee hin galchinee
Faanchootu siif tiksaa
Tan namummaa hin qabne

Otticha harma aananii
Hooganaan elmattee
Baaduu isaa dhugdee
Quuftee of-wallaaltee
Deegummaa tee kalee
Xiqqootti dagattee
Salphinnaaf garmaamta
Jale tee abdattee

Sa’a gaajafara
Dhiitee si balleessuu
Gadhetu mataa qabee
Kan si elmisiisu
Osoo kophaa taatee
Offitti si hin kaleessuu
Okoleen hin galtuu
Dhiitee si faalleessaa
Gaafaan si jifatee
Darbee si qaarisa !!!
*******************************
Waloon: Usmaan Baayyuu

Check Also

asaffaa tafarraa

Beekaan waan dubbatu beekaa, wallaalaan waan beeku dubbata.

Kaleessa #Ilaamee #7 keessatti waan an barreesseen warri mufattan dhiifama guddaa akka naaf gootan, na …