Oduu Haaraya

Sa’aa 24 keeysatti waajjirri nuuf haa gad dhiifamu!

Hogganaa Majlisaa sheek Hajjii

Check Also

abuna sawiroos

Gaaffilee bu’uraa ummata Oromoo fii Sabaaf Sa-blammoota Ortoodoksii

1. Abboota Afaan, aadaafi Safuu ummata keenyaa beekaniin yaa tajaajilamnu 2. Durii Kaasee Manni Kiristaanaa …