Oduu Haaraya

Sheekh Mahamd Rashaad Abdullee Rabbiin rahamata haa godhuuf nuufillee imaanaa sabrri jajjabuu nuuf haa khannu.

Ani Sh. Mahamd Rashaad akka khiyyatti akkaan isa laalutti khaznnaa Ilmmii Diinii dunyya, khaznnaa funuuna gurgguddaa, Deeraa ogooma waa heddu hanggan hin qabnnee.

Library ulumaa’iin Rabbiin beekoomsaan badhaase beeytootin isa isaan beekamtte waan barnnoota Rabiin isaani hireef hangga dendeyan takka amaanaa irrati walitee yaboote dabarttee.

Kha san hunddi gayuuf dhabee waan duraan qaburraati dabalachuuf Rabbi zidnnii ilmmaa je’ee biyyoota meeqantam kheeyssa baraa barsisiisaa dabeerree kha umrrii isaa Diin Islaam bal’isusf gumaache.

Sanirraa dabrree falmmi haqaa ta ummata inni irraa dhalateetif qooda leencaa waar ABO jaare Mahamd Umar Qaadii Dr. Mahamad Adam, Dr. Mahamad Nuur. Dr. Umaan Qawwee, Abdullaahi Mahamd Adam Billi, Abdallaa Jadiid, Sh. Husseein Suraa, General Waaqo guutu Tuso, Colonel Hussein Bunee Daraaraa, Colonel Mahmudr Rubee, Colonel Umar Rubee, Abdushkur Sh. Ibraahim, faan wal maddii dhaabatee Alaabaa ABO ta Gararreen gurraatii gar jaleen diimttu walkkaan adi’ii buucaafii manccaa irra deeylla galchee karoorse.

Tuuttoo ulamaa’ii tuuttoo falmmatootaa hiryya xiqqaa guddaa Abbaa dubrraa darddaraa, saahiba khiyya, Ramadaan hussein kaliil, Ahmad Abdullahi Ali Muudee, Mahmood Sh. M. Bookhee, Pro. Usmaili Abdulle Adam (Rabishii) Sh. Mahamad Rashaad Khabii Abdullee, bahar ilmmi kha batala yokhaan saahila hin qabnne Rabbiin tokkichi ol hafe rahmata haa gudhuuf.

Check Also

menelik2

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to …

One comment

  1. Shantam Shubisaa

    Yaa obboleeyyan koo akkuma uumama hunddaa ilmmi namaatiis ni dhalata ni giuddata gaafa ta isaa dhufttees ni du’aa, imalttuu hangga jireenyaaf isaa qoodamee tana kheeysatti namuu waan Rabbiin hojjadhu je’een gaarii hamttus hojjatee gara imalttu itti aantutti dabrra, warri hujii gaarii bu’aa qabddu ta nama sa’aa tolttu hujjatee dabrre hujiin gaariin isaa san maqaan isaa dibeeta dahabaatiin barreeysiteef daaga qaxaphii sammuu dhaloota haaraya wali faana gadaameeyssaa ilmmaan akaakayyuu abaabayyuu abaabileeti danbaliin saara hiriira dhaloota kha wal kheeyssaa burqu wal dhaalchisaa jiraatan tanaafuu namnni wan faayddaa qabu hojjachuuf Rabbiirraa qooda arkkatee waabadhaadhee.