Oduu Haaraya

NUUF BAHI YAA BIIFTUU!

Yaa biiftuu yaa ifa ummataa
Dukkana maaf tahe
Carraan Oromootaa?
Ifnikee hangahee
Bakkayyuu wal gahee
Namayyuuf bahee
Addunyaa naannahee
Nutti maaltu tahee?

Ifnikee garayyuu hangayaa
Hundaahuu wal gayaa
Dukkana maaf tahe
carraan Oromiyaa?
Biiftuu… ormaaf baatee
Nurraa maaliif turtee?
Maaliif nu calliftee….
Dukkanatti nu dhiifte?

Dukkanaan haguugamnee
Ifa arguu feenee…..
Hawwiidhaan guutamnee
Maal balleessine?
Maal sitti yakkine?
Ifakee arguuf bara meeqa eeynee
Dukkana cillimiin eergarama mudannee
Gahe nuun jettee biiftuu maa hinbaane?

Yaa hangaatuu, yaa iftuu,sin baana yaa biiftuu
Yaa faaya uumamaa tan hunda mul’iftu,
Yaa tan ifa keetiin bobbaaftee galchitu,
Yaa tan uumaa Rabbii akkaan bareechitu,
Sabakoo Oromoof yoomuma kan baatu?

Rabbumaa siif kanne dandeettii atisii
Ifakee bareedaan mee nuuf walaqqisii
Wal arguu dadhabnee wal nu qunnamsiisii
Dharraa bara meeqaa dheebuu nu baasii
Addunyaa irratti nuuf bari’uukee labsii
Nuuf bahi yaa biiftuu golgolti nuuf geessii!
___________________
Najiib Zannuun

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …