Kabaja Ayyaana Iid Aal Faxir Naannoo Waashingitan Diisiitti | Bilisummaa.com Oromia Shall Be Free. Dhimma Sabaa
Oduu Haaraya
iida magaalaa waashingtoon

Kabaja Ayyaana Iid Aal Faxir Naannoo Waashingitan Diisiitti

Ayyaannii Iid Aal Faxiir harra, Adooleessa 6 akka addunyaatti haala oo’adhan kabajamee oole. As magala guddittii Ameerikaa, Waashingitan Diisitiis hawaasni Oromoo akkasumaas namoonnii biyya adda addaa irraa dhufani biyyana jiraatan salaata ganamaatii baka Rook Kiriik Paark jedhamutti walgahanii waaqa isaanii galateffachuudhan guyyaa isaanii jalqaban.

Sheik Kalid Mohammed Umar, saganticha kadhannaadhan erga bananii booda, hawaasa musliimaa hundaaf hawwii ayyaanaa gaarii dabarsaniiru. Sheik Kalid, gochaa shororkeessuummaa ji’a Ramadaanaa keessa biyyaa adda addaatti lubuu nama bayyee galaafate balaleeffatanii, gochi akkana amantaa islaamaa wajjin gonkumaa hidhata akka hin qabne ibsaniiru. Hawaasa Oromo sirna kabajaa ayyana kana irratti argaman tokko tokko akkataa guyyaa kana itti dabarsaani fi waayee ji’a Ramadaanaa gaafaneerra.

Qophii kabaja ayyaana Iid Aal Faxir magaala Waashingitan Diisiitti godhamee irratti argamnee qindeesine dhageeffadha.

Guutuu Isaa VOA

Check Also

majid toofiq

South Minneapolis mosque suffers $50,000 in losses and damages after a weekend burglary. Suspect remains at-large.

A suspect broke into a south Minneapolis mosque over the weekend, stealing money, damaging 15 …