Oduu Haaraya

Godina Harargee Bahaa magaala Awwadaayitti walgahii galgala kana gaggeeffamterratti qaadhimamtoota filannoo boruu jadhamee warri beekkame

1. Sheek Qamar ka gaafa dargii masjiida biiroo godhaate biiroo sheek qamar ja’aniin  soomana qaalii mootummaa godhuun waajiba jadhee biyya fursiisee ture

2. Yuusuuf Qoophe ka yoggaa sheekkan Suufiyyaan dubbatu radiyallaahu anhu jadhu nama toohiida jibbuu keessatti fakkii hin qabne

3. Ahmad Haaruun ka koorsii ahbaashaa hunda hirmaatee ahbaash akka gaaritti fudhate

4. Muktaar Karroo kan amata kudha shan dura ahbaashummaa fudhatee kitaaba ahbaash qabaatuun kan masjiida tokkolletti jama’aa hin salaanne

5. sheek Bakrii imaama hadraa Suutee

6. Mahammad Aliyyii inbaasii hadraa sheek Mahammad Saalih isaan kanaafii warreen biraa ka waan afaan kaayan numa liqimsuu malee warreen waa takka hin dubbanne

Check Also

qeesoota habashaa1

Why the Ethiopian Orthodox Church should rectify historical injustice

By ABBAA BIYYAA  Leaders of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church (EOTC) on Wednesday agreed to end a …