Oduu Haaraya
elemoo fi wabo

“Jiraachuu keessan dhukaasaa nu garsiisaa jenne malee dhiichisaa nu garsiisaa yoom jenne?” 

Saphaloo kadiir

 

Je’e hiriyaan kiyya tokko. Siitu je’e akka naan hin jenne! Yoon je’e hoo maaltu gaa ja’a? Dhugumattuu nama injifannoo argate malee namni bishaan jige osoo ol hin qabin akkamitti dhiichisa? Osoo mixii hin ajjeesin akkamitti cal’isee geeyrara? Osoo abbaafi haati teenya dhiitamanii, eessaatu nurraa dhiichisa? Gaafii deebii dhabde.

Check Also

marroo dirribsaa

Walwaraansi Toophiyaa bara 2019 irraa jalqabee Oromiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira

Waraanni Itoophiyaa gara kaabaa naannoo Tigraay dhumatus waaraanni Oromiyaa itti fufee jira jedhame. Qorataan dhimma

One comment

  1. Kun gaafii oromoo hundaa ti! Dur oromoon ajjeesee galu malee hingeraru. Geerare lee irraa hinbareedu. Inii hammaa baqatee biyya namaati galeetu otoo maatiiin isaa lafa irraa duguugamtu yoo dadhabellee boyicha dhiisee ” kunoo ani jira” jedhe lafa dhiita. Yaa Waaqayyo Jaal Galaassaa nuu gargaarii salphina kana keessaa oromoo baasi!