Oduu Haaraya

OFIRRAA KAASI MALEE*

Taammanaa Bitimaa irraa 
                    Ginni bittaa-Maqalee
                    Jarri qawween as galee
                    Akkuma Minilik-faa
                    Uummata keenya qalee
                    Ijoollee teenya qalee
                    Yaa Oromoo waltayii
                    Gaaraa-dakaa gadbayii
                    Ofirraa kaasi malee!
                    Biyya keenya qabatee
                    Dilbii keenya qalatee
                    Sabbuu keenya sammatee
                    Buna keenya haratee
                    Damma keenya muuxatee
                    Dhiiga keenya xuuxxate!
                    Arrabasaa dheeressee
                    Sammuusaa daran deegsee
                    Waanbadee nutti ta’ee
                    Waan badaan nutti ka’e!
                    Uummata-koo waltayii
                    Yaa saba-koo olka’ii
                    Isa ofirraa kaasii
                    Manneen hidhaa caccabsii
                    Ijoollee-tee gayyaasii
                    Sansalta irraa baasi!
                    Saba-koo dubbiin baddee
                    Saba-koo biyyis baddee
                    Oljedhii harqi akka qeerransaa
                    Gadbayii caraani akka leencaa
                    Waltayi akka goondaa
                    Hiddi akka kanniisaa
                    Yoosuu yeeyyiin si dhiisaa!
                    Odaa-kee caaseffaddhuu
                    Gadaa-kee deebifaddhuu
                    Siiqqee-tee aadeffaddhuu
                    Buna-kee raajeffaddhuu              

                    Kayyoo ilaa-ilaamee
                    Kan seenaan sitti dhaame
                    Labsi Finfinnee-rrattii
                    Tulluu Daalattii gubbaatti!
                    Erga yeeyyii ofirraa hariitee
                    Idda bacootti aduun dhiitee 
                    Ijaarraddhu Oromiyaa-tee
                    Tikfaddhu Oromummaa-kee!
                    Akkuma aadaa keetii
                    Akkuma seenaa keetii
                    Kan nagaan sitti dhufe
                    Nagaan simaddhuu bulchi
                    Ollaan-kee yoo beela’e
                    Waan qabduun du’a oolchi!
                    Atis ilmoo namaatii
                    Innis ilmoo namaatii
                    Akkuma duudhaa keetii
                    Karadeemaa guyyaallee
                    Alagaa baargamaallee
                    “Manni kan Waaqi” jedhii bulchi!
                    Uummata-koo uumee-too
                    Barsiisaa, guddisa-koo
                    Akkuma bara Gadaa
                    Tokkummaa-kee jabeessi
                    Sirnaa fi sheexana jaraa
                    Ofirraa achi fageessi!
                    Dhala-kee isa moggaa moggaa fiffiigu
                    Isa humnaa-tokkummaa kee diddiigu
                    Gorsiitii ofitti deebisi
                    Daaraa jaraarraa kaasii
                    Marcumarra teessisi!
                    Namummaa fi qaroomina Gadaa
                    Gaaddisa miidhagaa kan Odaa
                    Hayaa, addunyaa beeksifaddhu
                    Namummaan namummaa-kee deebifaddhu!
         **************    //    **************
* Hubachiisa: Walaloon kiyya kun ijoollee Oromoo bara-dabre waayee “Master Plan Finfinnee” san irratti diina biyya keenyaa dura dhaabattee, diina saniinis galaafatamteef mee yaadannoo haa tahu! Warreen isaanii fi firoottan isaanii irraa bakka kiyya dhaabachuun, mee imimmaan isaan irraa naaf haa haqu! Isaan manneen hidhaa Habashootaa keessatti dararamaa jiraniif, mee hamileessaa haa tahuufi! Dabaleesoo, dhalawwan Oromoo Qeerroo fi Qeerrittiif galaa isaanii irratti, mee isaaniif haa dabalamu!

Check Also

faannoo

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people …