Oduu Haaraya

Sirna Abbaa Gadaa

Sirna abbaa gadaa
Kan mallattoo odaa
Odaa jala taa’uu galmaa
Seeratu jalatti tumamaa!
Dabareen walfilaa gadooma
Mirgatu akkasitti eegama.
Gadaan moo’ee kalee
Lubni buttaa qalee
Aangoo fudhatee galee.
Waggaa saddee gadoomee
Aangoon gadaa kennamee
Gadaan shanitti hiramee.
Har’a maalif badaa?
Sirni abbaa gadaa
Dimokiraasii jettee Giriik maqaa
Kan Oromootii dimokiraasiin haqaa
Seenaa kaleessaa isinumti laalaa
Dimokiraasiin ka Oromoottu caalaa!!
Gamteessaa Sabaa(A.T.)

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …