Oduu Haaraya

Sirna dhaabbata Arafaa

Hegeree Oromiyaatiin

Hujjaajonni ( keeysummonni Gooytaa ) Ganama Jum’aa onkololeeysa 3/2014 Muzdalifarraa gara Dirree Arafaa godaanan. Qaamni (rukniin) guddaan hajjiidha Ardil Arafaa dhaabtudha waan taheef Salaata Dhurii fii Asrii Iddo takkatti gabaabsanii waliin salaatan booda namuu fedhii fii dhimma dhufeef Goytaa guddaa Rabbii isaanii kadhatan, du’aa’iis ni godhatan . Seennaa Aduun duratti ammo Ardii Arfaa gadi dhiisanii gara Muzdalifaa bahuu qaban. kan buluun dirqamaa erga Arafarraa bahanii bakka Muzdalifa ja,amtu bulanii dhagaa duraa darbatuuf gara munaa sossohu qaban . Ergasii guyya sadeen tashriiqa muna keeysaa maadheeyfatanii Boolla guddoo ,Jiddu galaa fii Boolla Xiqqotti dhagaa xixiqqaa akka firii shunburaa hunadattu 7/7/7 darbatu. Namni jerjera qabu guyyaa lama erga dhagaa darbatee Muna gaddhiisee gara Makka dhaqee “Xawaafaa Dhaammannaa Ka’baan godhee booda galuu ni dandeya . warra hajjiin isaanii qebalmte diliin isaanilleen maaramteef isin haa godhu. Aammiiiin

Check Also

abuna sawiroos

Gaaffilee bu’uraa ummata Oromoo fii Sabaaf Sa-blammoota Ortoodoksii

1. Abboota Afaan, aadaafi Safuu ummata keenyaa beekaniin yaa tajaajilamnu 2. Durii Kaasee Manni Kiristaanaa …