Mulaataa jaatee | Oromia Shall be Free

Tag Archives: Mulaataa jaatee

Kutaa3ffaa: Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

 Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee Caamsaa 2013, Oromiyaa   2.3.    Siyaasaan gartummaa jireenya diinaa dheeressa   Sababii hojii QBO qindoominaan hogganuuf hin milkaawinif, bekaas ta`e …

Read More »