Oduu Haaraya

As wr wb. Yoo mukaaf sujunnee ayyaana irreechaa khabajuu baanne oromummaan kan nurraa fuudhamtu yoo taate oromummaa akkanaa hin barbaannuu.

Posted by Alii Sufiyan on den 2 oktober 2015

Yoo mukaaf sujunnee ayyaana irreechaa khabajuu baanne oromummaan kan nurraa fuudhamtu yoo taate oromummaa akkanaa hin barbaannuu.

Check Also

abuna sawiroos

Gaaffilee bu’uraa ummata Oromoo fii Sabaaf Sa-blammoota Ortoodoksii

1. Abboota Afaan, aadaafi Safuu ummata keenyaa beekaniin yaa tajaajilamnu 2. Durii Kaasee Manni Kiristaanaa …