Oduu Haaraya
shantam shubbisaa

Diina guyumaan qalu nama isaa Namomaan aleen wajji itti tumsaa

Akkana Aanaan irraan eegganne
Maalumaa keeyssaa luqise onnee

Diina guyumaan qalu nama isaa
Namomaan aleen wajji itti tumsaa

Mar’imaan darbbaafi liqimsee tiruu
Nyaatee madaqeef dabeesaaf jiruu

Akka adurree hooysinaan mataa
Kha fira taheef seehee gaarfata

Foon anootaa nyaatee qoqoree
Sombba lannaniif isaa akka saree

Jalatti galee oow’isaafi siree
Ni baddiif seehe kha if gurgure

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …