Oduu Haaraya
ganzabee

Genzebee Dibaabaa ta dhiyoo Monaakootti moote Waliin barana 6 dorgomtee cufaa moote, dorgommii lama rekordii haraa argatte

Atileeti Genzebee Dibaabaa atileetii addunyaa irratti dorogmmiin beekamtuu yoo dorogmmii baatu mootetuma galti.

Dorgommii barana Ammajii jalqabdeeen waliin akka soddsaa isii atileeti Sileshi Siin jedhetti marroo jahaanu moote.

Dorogmmii tana keessaa lamatti rekordi haaraa argatte.

Fiigicha Genzebeen moote keessaa Sandiyeegoo,USA m5000,

Istookoholm,Siwiidin M5000 rekordii  haaraa

Oregon,USA m5000,

Osloo, Norwey m5000

Paaris,Faransaay  m5000

Barceloona,Ispeen m1500

Monaakoo,Faransaay 1500 rekordii haaraa

Fiigichii Genzebeen barana moote;

Sandiyeegoo,USA m5000,

Istookoholm m5000 rekordii

Oregon,USA m5000,

Osloo Norwey m5000

Paaris,Faransaay m5000

Barceloona,Ispeen m1500

Itoophiyaan dorgommii Atileetiksii Shaampiyoona Guddattoota Addunyaa Kolombiyaatti Medaaliyaa saddeetti argatte.

Dorgommiin guddattoota Atileetiksii addunyaa tun dorgommii atileeottii addunyaa ganna 16 fi 17 Kolombiyaatti irratti dorgomaa bahan. Itoophiyaan dorgommii tanaaf irratti atileeota 20 ergatte.

Akka obboo Duubee Jiloo Federeshiinii Atileetiksii Biyyoolessaatii jedhetti Itoophiyaan dorgommii tana irratti warqii lama badhaafamte.

Shuree Bulloo m300 warqii,Badeettuu Hirphoo m800 warqii argatte.Jarii kaanillee meetii fi badhaasa gara garaa argate.

Atileetotii tun naannoo gara garaatii dhufanii taatullee hagii guddaan Oromiyaa dhufe.

Check Also

lalisaa 2017

A Runner In Exile

After his dramatic protest at the Rio Olympics, Ethiopian marathoner Feyisa Lilesa didn’t feel safe …