Oduu Haaraya

Kitaaba Raammisoo sagaleen..

https://www.facebook.com/abbaa.urjii/videos/2643718592314313/?t=2

Warra RAAMMISOO dubbisuuf dharraataniif hamma kitaabichaan walitti baatanuu, waraabbii sagalee kutaa 1-rraa hamma 7-aa, heera malee sa’aa lamaa, gabaa! Ittiin booharaa. Warri maxxansaa lamadaa qabdan sagalee faana dubbisuu dandeeysu. Galanni sagalee, ammaaf, kan Bokkuu Lammii ti.

Check Also

abbaa urjii 1

Kitaaboota dubbifamuu qaban

Kitaaboota dubbifamuu qaban