Kun ololaa mitii hojiidhaan mirkansee Oduu qofaa miti goochaan agarsiise. | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

Kun ololaa mitii hojiidhaan mirkansee Oduu qofaa miti goochaan agarsiise.

Dhugaan dhugaa…
kunoo agarree jirraa
Soba dhagayuuf
nuti hin qabnu gurra!

Haasawaa oolaa
kan dharaan as geessan
Hin sobamnu lamuu
kute faashinni keessan.

Tooftaa jijjiradhaa
tan biraa gad baasaa
Akka leencaatti
hojiidhaan mul’isaa.

Ragaan nu agarsiistan
Malee hin amannuu
Soba bakkan qabneef
lamuu hin gowwoomnu!

Hayyuun J’ haa bulu
Qeerroon haa jiraattuu
Kan sabaaf hojjatu
Umrii haa dheeratu!

Check Also

qubee jalqabaa Copia di NXPowerLite

Galmee jechoota Afaan Oromoo

Kaayyoon qophii kanaa Afaan Oromoo gabbisuu, dagaaysuu/dagaagsuu fii guddisuudha. Afaan kana waalteessuudha. Oromiyaan bal’oodha, akkuma …