Oduu Haaraya

Nashiidaa Raayyaa Abbaa Maccaa 1436 H

https://youtu.be/vJUqypIfUuo

https://youtu.be/U1penaxoPpE

Check Also

abuna sawiroos

Gaaffilee bu’uraa ummata Oromoo fii Sabaaf Sa-blammoota Ortoodoksii

1. Abboota Afaan, aadaafi Safuu ummata keenyaa beekaniin yaa tajaajilamnu 2. Durii Kaasee Manni Kiristaanaa …

One comment

  1. maashaallaaha mashaallaaha rabbi isin irraa haa jaalatu jzk.
    Rabbi umrii keessaan isin haa dheerressu . jazaa keessan rabbii isin haa deebisu, jaza keessan firdoosa haa ta’u. nullee nama irraa faayyadamu nuu haa taasisu. ijji hamtuun isin laalte faana keessan jalatti haa deebitu. tika fii keessa isin haa oolchu rabbiin keenya. Iimaaana ilmii rabbii isin haa daabalu. Rabbi wanta hundaa isn haa laaffisu. Qabeenya keessan hunda keessa rahmata isin haa kaa’u. insha’allaaha rabbii kana caalaa isinii laaffisee kan caalaa akka ummata isilaama/ ummata keenya tajaajiltan Abdii qaba obboleessa keennna. baarakallaahu fiikum jzk.
    insha’allaaha kaassetta 28 abdiin isin eegaa jirraa insha’allaaha.