Oduu Haaraya

Nashiidaa Raayyaa Abbaa Maccaa 1436 H

https://youtu.be/vJUqypIfUuo

https://youtu.be/U1penaxoPpE

Check Also

Sheekh Aakdam Tuulaa 20221019 21

Nama Rabbiin jaalate maaltu jibba? Awwaalcha Sheekha guddaa Aadam Tuulaa, ilmi namaa manatti hin hafne.

SEENAA SHEEKH AADAM TUULAA fii yaada ummata (Yaadannoo Sheekh Aadam Tuulaa (1905-2022) By: Urjii Ahmad …

One comment

  1. maashaallaaha mashaallaaha rabbi isin irraa haa jaalatu jzk.
    Rabbi umrii keessaan isin haa dheerressu . jazaa keessan rabbii isin haa deebisu, jaza keessan firdoosa haa ta’u. nullee nama irraa faayyadamu nuu haa taasisu. ijji hamtuun isin laalte faana keessan jalatti haa deebitu. tika fii keessa isin haa oolchu rabbiin keenya. Iimaaana ilmii rabbii isin haa daabalu. Rabbi wanta hundaa isn haa laaffisu. Qabeenya keessan hunda keessa rahmata isin haa kaa’u. insha’allaaha rabbii kana caalaa isinii laaffisee kan caalaa akka ummata isilaama/ ummata keenya tajaajiltan Abdii qaba obboleessa keennna. baarakallaahu fiikum jzk.
    insha’allaaha kaassetta 28 abdiin isin eegaa jirraa insha’allaaha.