Oduu Haaraya

Ofiif wal sakaallee

Ofiif wal sakaallee
Jarri maal nu godhe.
Luka wal gaadinee
Harka xuupheysinee.
Jacha sirnaaf seeraa
gaafii eenyummadha.
Mirga dhala namaa
Gaafatu wal kunne
Afaan wal micciirre
Quba walitti laannee.
Hamtuudhaan wal yaamuun
Maqqa walii faaluun.
Duratti wal hiinee
Jarri maal godha ree
Ifiif wal danqinee.
Akka awwaannisaa
Raqarraa wal nyaannaa
Akkamiin bineensa
Ifirraa doorginaa ?
Jarri maal haa godhu
Sareen yo wal aatu
Bineensaaf hin toltuu
Durattuu ni beekuu.
Raqaan nu cululee
Qochimaa bansiisee.
Kamiitu kamirra
Qochimaa ballata
Kamiitu harbaqaa
Juneeydii mo kuma
Kan bifti saa namaa
Warra uumaan fardaa.
Eega addaan baase
Goomuu itti jaaree.
Somba keeysa buusun
Furgaasa nuu hidhuun
Warrii garaan yaadu
Kaan nyaatuuf jiraatu.
Hoggaa itti lixe
Furgaasni furga’ee
Qomutti marame
Akka waan qalamee
Goomutti qabamtee.
Olii gad utaaluun
Warra ija hiru
Dachiif samii laalu.
Warra jiruun du’ee
Garaaf wareegame.
Achii gad fuudhanii
Foon saa jaji’anii
Sareen gabbisanii.
hundan gatan garuu
Doyna ni baraaru
Doyna siinqee diinaa
Diinni ni jaalataa
Fileet hanbifata.
Filee hanbifatee
Miilaa saa gaadi’ee.
Sammuu saa lolla’a
Kijibaan leenjisa.
Onnee saa ajjeesuun
Garaan waadaa galchuun
Itti fayyadamu
Dhagaa dhagaan cabsu
Garuu sana boda
Miilli diinaa isa
Isa dura deema
Deeraa namaa naqa
Isaatu nu dhaana
Eegee sa mirmirsee
Akka saree dutee
Olii gad utaala
Hamaaf tolaa reeba
Afaan jaraa taha
Isaatu nuun falma
Nus bakka ni bu’a
Nuttis fafakkeeysee
Dubbii waliin xaxee
Wal afaan nu naqee
Gaafii eenyummadha
Jacha sirnaaf seeraa
Kijibaan haqaaree
Yakkaan nu gaadi’ee
Jarri maal nu godhe
Ifiif wal gaadinee
Jiruun wal sakaallee.

Yaadannon Warra akka juneydii habiiba ka garaan yaadu ka nyaatuuf jiraatuuf

Olyad B.

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …